skip to Main Content

Sluttvurderinger

En gylden tommelfingerregel er
«
Når du mistenker en mann, ansett ham ikke!
Når du ansetter en mann, mistenk ham ikke!»

Så la oss gjøre en fagmessig, objektiv analyse av finalekandidatene du selv har skaffet til veie. I våre sluttvurderinger bidrar vi med våre ekspertise og kommer med en kompetansebasert anbefaling gjennom testing, dybdeintervjuer og en grundig referansesjekk av kandidatene.

 Bistand til sluttvurderinger er med på å: 

  • redusere risikoen for feilansettelser
  • ha objektivitet i beslutningsprosessen
  • etterlate et profesjonelt inntrykk i sluttfasen
Back To Top