skip to Main Content

Rekruttering

Bevisste Valg har bred kompetanse og lang erfaring innen rekruttering av medarbeidere og ledere til ulike bransjer. Vi benytter anerkjente testverktøy og har etablert effektive metoder og rutiner for å sikre høy kvalitet i rekrutterings- og utvelgelsesprosessene. Vårt viktigste mål er å redusere usikkerhet forbundet med ansettelser – både overfor kunde og kandidat, derfor er våre konsulenter DNV GL -sertifiserte. Dette skal være med på å sikre kvalitet og kompetanse, øke treffsikkerhet og økonomiske gevinst, samt sikre etisk og profesjonell behandling av kandidater

Nøkkelen til suksess og redusering av risikoen for feilansettelser, ligger i en strukturert kompetansebasert arbeidsmetodikk. Det første vi gjør når vi får et rekrutteringsopppdrag, er å foreta en grundig analyse av bedrift, organisasjon, marked og rammebetingelser, slik at vi kan avdekke tydelige mål, arbeidsoppgaver, evner, kompetanser og forutsetninger for stillingen. Når vi har dannet oss et godt inntrykk av din bedrift, og sammen utarbeidet en kravspesifikasjon, kan vi strukturert og metodisk gå i gang med å finne den rette personen til jobben. Vi bruker annonsering, aktive søk i markedet, nettverk og baser for å finne egnede kandidater.

Mange ledere tar altfor lettvint på rekruttering. Fordi man har for dårlig tid, skjer feilansettelser ofte ved at man forhører seg i markedet, får tips om flinke folk – og så ansetter dem. Men en person som har vært flink hos konkurrenten er ikke nødvendigvis flink hos deg.

Det hevdes at feilansettelser koster norske bedrifter minst 2, 4 milliarder i året.
(*kilde
Profficeundersøkelse 2006). I tillegg kommer de ikke-kvantiserbare kostnadene en feilrekruttering fører med seg  – tenk bare hva en frustret ansatt koster?

Vi bruker DNV GL-sertifiserte tester, og har bestått kompetansekravene i DNV GLs standard for rekrutteringspersonell.
 
La oss bistå deg i din neste rekrutteringsprosess – la ikke hastverk bli lastverk!

Onboarding
Det er 69% større sannsynlighet for at en ansatt som deltar i et organisert onboardingsprogram blir værende i virksomheten opp til tre år, enn en ansatt som ikke deltok i et slikt program. (Bauer, 2010).
Les mer

Sluttvurderinger
En gylden tommelfingerregel er
«Når du mistenker en mann, ansett ham ikke!
Når du ansetter en mann, mistenk ham ikke!»
Les mer

Back To Top