skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Rekrutteringsrådgivning

Bevisste Valg har bred kompetanse og lang erfaring innen rekruttering av ledere og spesialister til ulike bransjer. Vi benytter anerkjente testverktøy og har etablert effektive metoder og rutiner for å sikre høy kvalitet i rekrutterings- og utvelgelsesprosessene. 

Rekruttering har aldri vært enklere og vanskeligere. Enklere fordi digital rekruttering gjør våre prosesser raskere og tryggere iht GDPR.  Vanskeligere fordi knappheten på rett kompetanse til rett plass aldri har vært større enn nå.

Med mer enn 25 år erfaring i bransjen, garanterer vi at digital rekruttering er like treffsikkert som ved bruk av fysiske møter. Det betyr at vi raskere kan møte de aktuelle kandidatene på digitale flater, slik at du som både kunde og kandidat kan få en mer effektiv prosess. Vi har selvsagt fortsatt fysiske møter – og sier ja takk begge deler.

Vårt viktigste mål er å redusere usikkerhet forbundet med ansettelser – både overfor kunde og kandidat, derfor er våre konsulenter DNV-sertifiserte. Dette skal være med på å sikre kvalitet og kompetanse, øke treffsikkerhet og økonomiske gevinst, samt sikre etisk og profesjonell behandling av kandidater.

Strukturert, kompetansebasert arbeidsmetodikk er nøkkelen til suksess og redusering av risikoen for feilansettelser.

Det første vi gjør når vi får et rekrutteringsopppdrag, er å foreta en grundig analyse av bedrift, organisasjon, marked og rammebetingelser, slik at vi kan avdekke tydelige mål, arbeidsoppgaver, evner, kompetanser og forutsetninger for stillingen. Når vi har dannet oss et godt inntrykk av din bedrift, og sammen utarbeidet en kravspesifikasjon, kan vi strukturert og metodisk gå i gang med å finne den rette personen til jobben.

Vi bruker annonsering, aktive søk i markedet, omfattende ledernettverk og baser for å finne egnede kandidater.

Mange ledere tar altfor lettvint på rekruttering.

Fordi man har for dårlig tid, skjer feilansettelser ofte ved at man forhører seg i markedet, får tips om flinke folk – og så ansetter dem. Men en person som har vært flink hos konkurrenten er ikke nødvendigvis flink hos deg.

Det hevdes at feilansettelser koster norske bedrifter minst 2, 4 milliarder i året.

(*kilde Profficeundersøkelse 2006). I tillegg kommer de ikke-kvantiserbare kostnadene en feilrekruttering fører med seg  – tenk bare hva en frustrert ansatt koster?

Onboarding

Det er 69% større sannsynlighet for at en ansatt som deltar i et organisert onboardingsprogram blir værende i virksomheten opp til tre år, enn en ansatt som ikke deltok i et slikt program.
(Bauer, 2010).

Les mer

Sluttvurderinger

En gylden tommelfingerregel er: «Når du mistenker en mann, ansett ham ikke! Når du ansetter en mann, mistenk ham ikke!»

Les mer

Kompetansekrav

Vi bruker DNV – sertifiserte tester, og har bestått kompetansekravene i DNVs standard for rekrutteringspersonell.

Back To Top