skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Rekruttering

Bevisste Valg har bred kompetanse og lang erfaring innen rekruttering av medarbeidere og ledere til ulike bransjer. Vi benytter anerkjente testverktøy og har etablert effektive metoder og rutiner for å sikre høy kvalitet i rekrutterings- og utvelgelsesprosessene. 

Vårt viktigste mål er å redusere usikkerhet forbundet med ansettelser – både overfor kunde og kandidat, derfor er våre konsulenter DNV GL -sertifiserte. Dette skal være med på å sikre kvalitet og kompetanse, øke treffsikkerhet og økonomiske gevinst, samt sikre etisk og profesjonell behandling av kandidater.

Strukturert, kompetansebasert arbeidsmetodikk er nøkkelen til suksess og redusering av risikoen for feilansettelser.

Det første vi gjør når vi får et rekrutteringsopppdrag, er å foreta en grundig analyse av bedrift, organisasjon, marked og rammebetingelser, slik at vi kan avdekke tydelige mål, arbeidsoppgaver, evner, kompetanser og forutsetninger for stillingen. Når vi har dannet oss et godt inntrykk av din bedrift, og sammen utarbeidet en kravspesifikasjon, kan vi strukturert og metodisk gå i gang med å finne den rette personen til jobben.

Vi bruker annonsering, aktive søk i markedet, nettverk og baser for å finne egnede kandidater.

Mange ledere tar altfor lettvint på rekruttering.

Fordi man har for dårlig tid, skjer feilansettelser ofte ved at man forhører seg i markedet, får tips om flinke folk – og så ansetter dem. Men en person som har vært flink hos konkurrenten er ikke nødvendigvis flink hos deg.

Det hevdes at feilansettelser koster norske bedrifter minst 2, 4 milliarder i året.

(*kilde Profficeundersøkelse 2006). I tillegg kommer de ikke-kvantiserbare kostnadene en feilrekruttering fører med seg  – tenk bare hva en frustrert ansatt koster?

Onboarding

Det er 69% større sannsynlighet for at en ansatt som deltar i et organisert onboardingsprogram blir værende i virksomheten opp til tre år, enn en ansatt som ikke deltok i et slikt program.
(Bauer, 2010).

Les mer

Sluttvurderinger

En gylden tommelfingerregel er: «Når du mistenker en mann, ansett ham ikke! Når du ansetter en mann, mistenk ham ikke!»

Les mer

Kompetansekrav

Vi bruker DNV GL-sertifiserte tester, og har bestått kompetansekravene i DNV GLs standard for rekrutteringspersonell.

Back To Top