skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Referanser Rekruttering

KGK_col1

 

 

«Jeg har hatt  gleden av å jobbe tett sammen med Tove M. Fjellvang Lie i flere rekrutteringsprosesser de siste årene. Hennes engasjement og kunnskap om mennesker har tilført vår organisasjon ny og verdifull kompetanse. Vi er veldig fornøyd med alle rekrutteringsprosessene hun har hatt ansvaret for.
Tove kommer med min største anbefaling.»

Erik Eidem
Divisjonssjef i KGK Norge AS

tt-logo

«Jeg har samarbeidet godt med Tove M. Fjellvang Lie gjennom flere år, og nå sist i forbindelse med rekruttering av salgskonsulent og rekruttering av vår nye regnskapssjef.  Det har vært veldig hyggelige, og ikke minst ryddige og effektive prosesser – og jeg er veldig godt fornøyd med jobbene hun har gjort. Jeg kan gi henne mine beste anbefalinger!»

Rune Kristiansen
Markedssjef

 

 

«Tove Fjellvang Lie har ved flere anledninger bistått Øvre Romerike Industriservice as
(ØRI as) med foredraget «Klart jeg kan! – veien mot å bli en dyktigere jobbsøker»
– med temaer som – « Hvem er du? Hvordan kartlegge egen kompetanse, verdier og egenskaper, hvordan skrive søknad og cv, hvordan forberede seg til jobbintervjuer, hva blir du spurt om, hva er lurt å spørre om osv.   Tove fremstår som godt forberedt, og er både tydelig og trygg både på innhold og fremføring. Hun bruker praktiske eksempler fra arbeidslivet og er svært engasjert, noe som gjør foredragene både lærerike, levende og interessante.

Jeg vil gjerne anbefale Tove som foredragsholder innenfor karriererådgivning og rekruttering!»

Marianne Dybvig,
Personalleder, Øri as

 

 

 

IBL – Ingeborg Lås og Beslag AS – prosjekterer, leverer, monterer og har service på komplette løsninger av låser, beslag og adgangssystemer på nybygg og eksisterende bygg. Vi er 20 ansatte og har en ledende posisjon på Romerike.

Vi hadde gleden av å samarbeide med Tove Fjellvang Lie og BEVISSTE VALG AS ved rekrutteringen av vår administrasjonsleder. Tove kjente oss ikke nevneverdig fra før, og gjorde en solid intervjurunde internt på huset hos oss for å bli kjent med menneskene og kulturen, som en del av utarbeidelsen av jobbprofil og kravspesifikasjon. Tove er engasjert, kunnskapsrik, og stiller de riktige spørsmålene. Vi er veldig fornøyd med selve rekrutteringsprosessen som var ryddig og effektiv, men det viktigste er likevel at vi er veldig fornøyd med resultatet ved få en riktig og dyktig person ansatt i stillingen. Vi kan gi henne de beste anbefalinger, og bruker henne gjerne på nytt.

Ingeborg Haukerud
daglig leder

KANDIDATUTTALELSE:
Anbefaling av Tove Fjellvang Lie og Bevisste Valg.

Jeg har ved 2 anledninger hatt gleden av å være kandidat til stillinger som Tove Fjellvang Lie har presentert gjennom sitt virke som hodejeger.

Først, Tove Fjellvang Lie er en særdeles dedikert og profesjonell hodejeger. Grundig – både på vegne av oppdragsgiver og på vegne av kandidat. Optimaliserte tester – som gir både kandidat og oppdragsgiver et solid bilde av kandidatens evner og utviklingsområder. Dybdeintervju – hvor hun stiller særdeles forberedt – og gjennomgår kandidaten nøye – og gir et bredt grunnlag for oss som kandidater til å vurdere oppdragsgiver.

Jeg vil tillegge noen ekstra og personlige refleksjoner etter to store prosesser ferdigstilt, solid veiledet gjennom av Tove. Gjennomarbeidede og profesjonelle prosesser, hvor jeg ble betydelig utfordret i tester og intervju – til å tenke og reflektere, og videre til å ta, ja «bevisste valg» i forhold til min fremtid. Tove har en spesiell evne til å behandle kandidater både svært profesjonelt og videre med en stor grad av medmenneskelighet og empati. Dette uten at det på noen måte går på bekostning av profesjonalismen i oppdraget. Det er en balansegang Tove behersker til fingerspissen, og som jeg er sikkert på gavner både oppdragsgivere og kandidater på en optimal måte. Summen av dette er en hodejeger og person skaper troverdighet og man får en ekstrem tillit til, både som menneske og profesjonell aktør.

Jeg ønsker å gi Tove Fjellvang Lie og Bevisste Valg mine aller varmeste anbefalinger. Gjennom årene har jeg samarbeidet med flere bemanningsbyrå mv – Bevisste Valg skiller seg helt utvilsomt og tydelig ut blant disse i svært positiv forstand.

Mvh Henrik Mohn
mars 2019

Referanser Coaching

Takk for hjelp til selvhjelp!

I en tid der det var viktig for meg å stoppe opp litt og finne ut hva jeg ville og hvor jeg skulle gå videre i arbeidslivet var det til stor hjelp å gå til coaching hos Bevisste Valg ved Tove M Fjellvang Lie.  Sesjonene gjorde det klart for meg hva jeg brenner for og hva som er virkelig viktig for meg. Og jeg fikk klarhet i ting som absolutt ikke er viktige for meg lenger. Tove er alltid imponerende godt forberedt, fokusert og tilstede, noe som gir timene hos henne en ekstra boost. Jeg gikk alltid ut glad og optimistisk for fremtiden! Jeg har ikke bare søkt og fått en ny jobb, jeg har også brukt metoden til å se på andre områder, som hva bruker jeg tiden til, hvordan lever jeg livet mitt, og det har ført til noen gode, bevisste valg!

Jeg kan trygt anbefale Tove!

Med vennlig hilsen
Mette Vik Habberstad
2018

Referanse Bevisste valg

Jeg ønsket å gå til coaching fordi jeg var i gjennom store endringer i livet mitt. Jeg trengte hjelp til å finne frem kjernen i meg selv, og samtidig hjelp til å rydde opp i hodet og redefinere tankesettet mitt. Ønsket var i hovedsak en type livscoaching, men også linket opp til å se på mine karrieremuligheter. Dette var min bestilling da jeg startet opp hos Bevisste valg.

Jeg opplevde å bli møtt med både nærhet og varme. Det var godt å bli sett, og det var godt å sette av tid til seg selv – et strukturert og planlagt møte med meg selv…ledet og satt i scene av en som visste å stille de riktige spørsmålene. Jeg opplevde stor grad av fleksibilitet og evne til å møte meg der jeg var i prosessen. Møtene resulterte i stor egenrefleksjon i etterkant, og arbeidsoppgavene jeg fikk mellom hver avtale bidro til en struktur og fremdrift i coachingen som passet meg bra.

Det å være i en prosess hvor man forsøker redefinere livskartet sitt og nærme seg kjernen i seg selv, krever mye og hardt mentalt arbeid. Det er en selv som må gjøre jobben; hver dag, hele tiden. Og Bevisste valg har gitt meg noen gode verktøy med på veien. Vi har sammen jobbet frem en større bevissthet rundt hvem jeg er og hvilke grunnverdier som er viktig for meg. Bevisste valg har hjulpet meg å stille meg selv de viktige spørsmålene, og holdt tak i en krevende endringsprosess.

Å få hjelp til å spre vingene og å gå på oppdagelse etter den ekte jeg, er verdt all innsats. Jeg er utrolig takknemlig for Bevisste valg sitt bidrag på denne personlige reisen.

Anne Maren
2018

Back To Top