skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Onboarding

 Det er 69% større sannsynlighet for at en ansatt som deltar i et organisert onboardingsprogram blir værende i virksomheten opp til tre år, enn en ansatt som ikke deltok i et slikt program. (Bauer, 2010).

Du sitter der med stjernekandidaten – være seg en leder, spesialist eller medarbeider. For å møte den usikkerheten nyansatte føler i møtet med en ny arbeidsplass, tror vi som sertifiserte profesjonelle coacher på at en strukturert onboarding er avgjørende for suksess.

I onboardingsfasen, coacher vi din nyansatte over en periode på 3 eller 6 måneder, slik at vedkommende får et objektivt, nøytralt rom i oppstartsfasen å bli bedre kjent med seg selv og sin nye rolle, sine styrker og mulighetsrom. Slik styrkes og trenes muskler innen selvledelse og stressledelse gjennom blant annet tydeliggjøring av verdiplattform, typologi og troen på seg selv.

Unngå at din nyansatte slutter i prøvetiden – kontakt oss for et skreddersydd onboardingprogram!

Back To Top