skip to Main Content

Onboarding

 Det er 69% større sannsynlighet for at en ansatt som deltar i et organisert onboardingsprogram blir værende i virksomheten opp til tre år, enn en ansatt som ikke deltok i et slikt program. (Bauer, 2010).

Du sitter der med stjernekandidaten – være seg en leder, spesialist eller medarbeider. For å møte den usikkerheten nyansatte føler i møtet med en ny arbeidsplass, tror vi som sertifiserte profesjonelle coacher på at en strukturert onboarding er avgjørende for suksess!

I onboardingsfasen, coacher vi din nyansatte over en periode på 3 eller 6 måneder, slik at vedkommende får et objektivt, nøytralt rom i oppstartsfasen å bli bedre kjent med seg selv og sin nye rolle, sine styrker og mulighetsrom. Slik styrkes og trenes muskler innen selvledelse og stressledelse gjennom blant annet tydeliggjøring av verdiplattform, typologi og troen på seg selv.

Unngå at din nyansatte slutter i prøvetiden – kontakt oss for et skreddersydd onboardingprogram!

Back To Top