skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Vi skal inspirere til bevisste valg

Vi skal være din foretrukne forretningspartner innen leder- og teamutvikling, coaching og rekrutteringsrådgivning.

Med MOT, ÆRLIGHET, RESPEKT OG RAUSHET ser vi våre kunder som hele mennesker.

Bevisste Valg er opptatt av hva som skaper optimal fungering i arbeidslivet, og har positiv psykologi som vitenskapelig fundament i alt vi gjør. Vi  bevisstgjør deg din egen verdi- og ressursplattform, slik at du kan ta bevisste valg fra riktig sted.

Logoen vår

Det finnes et norsk ordspill som sier «det gjelder å henge frakken sin på riktig knagg». I 2015 drodlet vi mye rundt dette med logo og hvorfor vi finnes , og vi havnet til slutt på knaggen. Knaggen er for oss et symbol for både utvikling og rekruttering. Det gjelder å få bevissthet rundt hva som er dine unike verdier,  din kompetanse og signaturstyrker, din motivasjon og så sørge for at du havner på rett plass. Vi vet alle hvordan det oppleves når frakken henger på feil knagg. Vet du hvilken knagg du skal henge frakken din på?

Tove M Fjellvang Lie

Tove M. Fjellvang Lie

Daglig leder
tove@bevisstevalg.com
Tlf: 971 50 255


Tove etablerte og startet BEVISSTE VALG AS i november 2015. Hun jobber daglig operativt som lederutvikler, coach, foredragsholder og rekrutterer.

Med mer enn 25 år i bransjen i ulike roller som leder, selger, coach og konsulent, har hun jobbet med utvikling og rekruttering av ledere og spesialister innen et bredt spekter av kunder og bransjer. 

Tove har videreutdannet seg innen coaching, selvledelse og emosjonell intelligens ved BI, og er akkreditert som en ledende coach (ACC CPCC), utdannet ved the Coaches Training Institute (CTI) og International Coach Federation (ICF).

Hun er sertifisert bruker av JTI – Jungiansk Type Index, OPTO personlighetsanalyse, MPA, ACE evnetest, EASI motivasjons- og atferdstest,  DNV GL sertifisert rekrutterer samt sertifisert rådgiver innen outplacement og karriere. Hun har en bachelor i International Business og er høyskolekandidat fra Økonomisk College.

Tove brenner for å bevisstgjøre og inspirere andre til å begå selvledelse og superledelse gjennom autentisk lederskap. 

 

Singe Lindi

Signe Lindi

Partner
signe@bevisstevalg.com
Tlf: 928 45 309


Signe kom til Bevisste Valg som partner i januar 2020. Hun jobber daglig operativt som lederutvikler, coach, foredragsholder og rekrutterer.

Med mer enn 25 år som leder, selger, coach og konsulent, har hun jobbet med utvikling og rekruttering av ledere og spesialister innen et bredt spekter av bransjer og kunder.

Hun er akkreditert som en ledende coach (ACC CPCC), utdannet ved the Coaches Training Institute (CTI) og International Coach Federation (ICF).  Signe er utdannet diplommarkedsfører ved Handelshøyskolen BI (NMH), og diplomkandidat i reiseliv fra Høyskolen i Lillehammer. I tillegg har hun videreutdanning innen logistikkledelse ved Handelshøyskolen BI.   

Signe er sertifisert bruker av OPTO personlighetsanalyse, ACE – evnetest og JTI – Jungiansk Type Index. Hun er i tillegg DNV-GL sertifisert rekrutterer. 

Hun har mange års erfaring som mellomleder, og har jobbet mye med endringsledelse og operativ linjeledelse innenfor prosjekter, kundeservice, transport og logistikk.

Signe brenner for å bevisstgjøre og inspirere andre til å begå selvledelse og superledelse gjennom autentisk lederskap. 

 

Arbeidsområder:

  • Lederutvikling
  • Teamutvikling
  • Executive coaching
  • Medarbeidercoaching
  • Karrierecoaching
  • Foredrag
  • Rekruttering og search
Back To Top