skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Vi skal inspirere til bevisste valg

Vi skal være din foretrukne forretningspartner innen leder- og teamutvikling, coaching og rekrutteringsrådgivning.

Med MOT, ÆRLIGHET, RESPEKT OG RAUSHET ser vi våre kunder som hele mennesker.

Bevisste Valg er opptatt av hva som skaper optimal fungering i arbeidslivet, og har positiv psykologi som vitenskapelig fundament i alt vi gjør. Vi  bevisstgjør deg din egen verdi- og ressursplattform, slik at du kan ta bevisste valg fra riktig sted.

Logoen vår

Det finnes et norsk ordspill som sier «det gjelder å henge frakken sin på riktig knagg». I 2015 drodlet vi mye rundt dette med logo og hvorfor vi finnes , og vi havnet til slutt på knaggen. Knaggen er for oss et symbol for både coaching og rekruttering. Det gjelder å få bevissthet rundt hva som er dine unike verdier,  din kompetanse og signaturstyrker, din motivasjon og så sørge for at du havner på rett plass. Vi vet alle hvordan det oppleves når frakken henger på feil knagg!  Vet du hvilken knagg du skal henge frakken din på?

Portrettfoto av Tove Fjellvang Lie

Tove M. Fjellvang Lie

Daglig leder
tove@bevisstevalg.com
Tlf: 971 50 255


Tove etablerte og startet BEVISSTE VALG AS i november 2015. Hun jobber daglig operativt med coaching og rekruttering.

Tove er erfaren rekrutteringskonsulent, karriererådgiver og coach. Hun har jobbet i rekrutteringsbransjen siden 1995, og har også jobbet som karriererådgiver og  coach nesten like lenge. I tillegg holder hun foredrag og kurs innen ledelse, motivasjon, jobbsøking og rekruttering. 

Tove er sertifisert bruker av  OPTO personlighetsanalyse, MPA, ACE evnetest, EASI motivasjons- og atferdstest, er DNV GL sertifisert rekrutterer samt sertifisert
rådgiver innen outplacement og karriere. Hun har videreutdannet seg innen coaching, selvledelse og emosjonell intelligens ved BI, og er akkreditert som en ledende coach (ACC CPCC), utdannet ved the Coaches Training Institute (CTI) og International Coach Federation (ICF). Hun har en bachelor i International Business og er høyskolekandidat fra Økonomisk College.

I 1999  ble Tove tilknyttet et helt nytt rekrutteringsselskap som konsulent , for å være med på å utvikle rekrutteringskonseptet. Senere gikk hun gradene til seniorkonsulent før hun ble partner i samme selskap i 2011.

Tove har også hatt rollen som konsulent og avdelingsleder i et landsdekkende internasjonalt bemanningsselskap, samt stilling som salgs- og markedssjef i en arbeidsmarkedsbedrift på Romerike.

Med mer enn 20 år i bransjen, har hun jobbet med search og selection av selgere, ledere og spesialister innen et bredt spekter av bransjer og kunder.

Portrettfoto av Signe Lindi

Signe Lindi

Partner, Senior rekrutteringskonsulent
signe@bevisstevalg.com
Tlf: 928 45 309


Signe kom til Bevisste Valg som partner i januar 2020. Hun jobber daglig operativt med coaching og rekruttering.

Signe er en erfaren rekrutteringskonsulent, karriererådgiver og coach. Hun har jobbet i rekrutteringsbransjen siden 2014, og har også jobbet som karriererådgiver, prestasjons- og- teamutvikling og coach. I tillegg holder hun foredrag og kurs innen ledelse, motivasjon, jobbsøking og rekruttering. 

Hun har lang erfaring i å rekruttere personell til stillinger innenfor bl.a. prosjektledelse, logistikk, transport, innkjøp, salg, HR, økonomi, kundeservice og ulike lederstillinger. Signe er sertifisert bruker av OPTO personlighetsanalyse og JTI – Jungiansk Type Index. 

Hun har mange års erfaring som mellomleder, med bl.a. planlegging og gjennomføring av organisatoriske endringsprosesser i organisasjoner som Confex, Norsk Gjenvinning/Veolia Miljø, Ontime Logistics og DSV Road. Hun har jobbet mye med endringsledelse og operativ linjeledelse innenfor prosjekter, kundeservice, transport og logistikk.

Signe er utdannet diplommarkedsfører ved Handelshøyskolen BI (NMH), og diplomkandidat i reiseliv fra Høyskolen i Lillehammer. I tillegg har hun gått på et Master of Management-program i logistikkledelse ved Handelshøyskolen BI.   

 Signe ble uteksaminert og godkjent som CPCC – Certified Professional Co-Active Coach i mars 2020. 

Vi har tro på at alle mennesker kan brukes til noe.
Alle kan ikke alt, men alle kan noe.

Back To Top