Bevisste Valg

Trenger du et løft som leder?
Meld deg på det interaktive 3-måneders programmet:

«NY SOM LEDER»

– et program for personlig vekst og utvikling

Signe Lindi og Tove Fjellvang Lie

Programmet kjøres digitalt med 2 interaktive fellessamlinger og en heldag (personlig fremmøte).
Inkludert er også 8 timer individuelle coachinger samt
JTI-test (Jungiansk Type Index) – test for egenutvikling.

Ny som leder, runde 2

Programmet varer i 3 måneder og avholdes i 2 omganger
1. omgang er 7. – 8. oktober, kl. 14.00 – 18.00, webinarer.
2. omgang er 13. januar 2021, kl. 9.00 – 16.00, personlig fremmøte

Mellom fellessamlingene er det 8 timer individuelle coachinger
som skreddersys etter avtale. 

Du vil få innloggingsinfo til zoom når du melder deg på.

Pris: 30.000,- eks mva

FOR HVEM:

• Du som trenger et løft som leder
• Du som er i din første lederjobb og trenger støtte
• Du som har lederambisjoner og ønsker å utvikle ditt lederskap
Maks antall deltakere er 10 (først til mølla)

HVA:

I løpet av programmet vil vi røske i tanker, emosjoner og atferd
for å skape rom for utforskning av ditt eget lederskap. Med vågalt mot og ærlig kjærlighet
bevisstgjør og inspirerer vi deg til å tro på deg selv og til å utvikle ditt eget lederskap.

HVORFOR:

Du blir bedre kjent med deg selv som leder
slik at du øker andres evne til prestasjon,
trivsel og læring både i ditt nærvær og fravær.

Vi coacher deg med fokus på:
• bevisstgjøring av egen verdiplattform
• bevisstgjøring av signaturstyrker
• å bli kjent med din indre leder
• å bli en dyktigere selvleder
• å bli en dyktigere sabotørleder

Bevisste Valg holder kurs

DETTE SIER VÅRE KUNDER

EN REISE

Bevisste Valg har tatt meg med på en reise hvor coachingen har utviklet meg
både på det personlige og profesjonelle plan. Med hjelp av modeller, metoder
og gode samtaler har jeg nådd nye salgsmål, løftet min karriere
og fått en rekke verktøy som hjelper meg som en 24/7 utøver.
I tillegg til egen utvikling har de utviklet teamet til å prestere på et høyere nivå,
bedret dynamikken og samarbeidet. Dette har resultert i et veldig godt arbeidsmiljø.

DØNN TIL STEDE

De er imponerende godt forberedt, fokusert og dønn tilstede.
Her lærte jeg nye metoder som jeg kan bruke på alle områder i livet!

MØTER DEG DER DU ER

Her blir du møtt med nærhet og varme, og de møter deg der du er.
Jeg er utrolig takknemlig for Bevisste Valgs bidrag til min personlige vekst og utvikling.

VERKTØY

Bevisste Valg var dyktige til å gi meg verktøy slik at jeg har kunnet bygge selvbilde og selvtillit.
Jeg har fått gode øvelser til å jobbe strategisk med selvvisualisering.
Jeg har hatt stor nytte av coachingen, og tror jammen jeg har blitt en bedre leder!

Ønsker du mer informasjon?
Send en mail til post@bevisstevalg.com
eller ring
Tove på Tlf: 971 50 255
Signe på Tlf: 928 45 309

Knytt kontakt med Tove på LinkedIn
Knytt kontakt med Signe på LinkedIn