skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Leder- og teamutvikling

 

Med vågalt mot og ærlig kjærlighet bevisstgjør og inspirerer vi ledere til å tro på seg selv og utvikle sitt lederskap.

 

Vi tror på at for å bli en god leder må du være god til selvledelse. For å være god til selvledelse må du kjenne deg selv. Vi er opptatt av hvordan du er skrudd sammen, og hva som er viktig for deg. Hvordan kan du utvikle ditt lederskap ut ifra dine signaturstyrker, ressurser og din verdiplattform?

Enten du melder deg på et av våre lederprogrammer, eller du velger et skreddersydd program for ditt team eller ditt selskap, har vi fokus på hvem du er som leder, hvem du ønsker å være som leder, og hva som kreves av deg for å utøve godt lederskap.

Noen effekter av godt lederskap:

 • økte prestasjoner og økt produktivitet
 • motiverte medarbeidere som tar eierskap og trives på jobb
 • beholder dyktige folk over tid
 • tiltrekker seg gode kandidater – employee branding
 • lavere sykefravær
Ta kontakt med oss idag!

Lederutvikling – executive coaching

I våre lederprogrammer vil du få bli bedre kjent med deg selv som leder slik at du øker andres evne til prestasjon, trivsel og læring både i ditt nærvær og fravær. Vi baserer våre programmer på en kombinasjon av interaktive workshops og individuelle coachinger.

Vi tror på at trening og øvelse i hverdagen gir god effekt i forhold til endring, og at individuell oppfølging og coaching gir større eierskap til endringene.

Vi coacher deg med fokus på:

 • å bli kjent med din indre leder
 • selvledelse/sabotørledelse
 • egen verdiplattform
 • signaturstyrker
 • ditt eget lederoppdrag
 • innsikt og bevisstgjøring av eget lederskap
 • situasjonsbestemt ledelse
 • coachende lederskap – samtaleteknikker
 • oppfølging av teamet og ansatte
Ta kontakt med oss idag!

Jungiansk Type Index (JTI)

Den Jungianske Type Index (JTI) er et anerkjent psykologisk utviklingsverktøy som gir mennesker innsikt i egen og andres personlighet. JTI tydeliggjør din personlighetstype, og er et nyttig verktøy for å bli bedre kjent med dine ressurser og ditt potensiale, og hvordan du kan bruke dette i din videre utvikling.

Testen bygger på Carl Jungs typeteori, og videreutviklet av Ringstad og Ødegård.

Back To Top