Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Lederutvikling – executive coaching

 

Vi bevisstgjør og trener ledere til å tro på seg selv og til å utvikle et bærekraftig leder- og selvlederskap.

Vi tror på at for å bli en god leder må du være god til selvledelse. For å være god til selvledelse må du kjenne deg selv. Vi er opptatt av hvordan du er skrudd sammen, og hva som er viktig for deg. Hvordan kan du utvikle ditt lederskap ut ifra dine kjernekvaliteter og signaturstyrker, ressurser og din verdiplattform?

Enten du melder deg på et av våre lederprogrammer, eller du velger et skreddersydd program for ditt team eller ditt selskap, har vi fokus på hvem du er som leder, hvem du ønsker å være som leder, og hva som kreves av deg for å utøve godt lederskap.

Noen effekter av godt lederskap:

 • psykologisk trygghet
 • økte prestasjoner og økt produktivitet
 • motiverte medarbeidere som tar eierskap og trives på jobb
 • økt kreativitet og innovasjon
 • beholder dyktige folk over tid
 • tiltrekker deg gode kandidater – employee branding
 • lavere sykefravær

I våre skreddersydde lederprogrammer vil du få bli bedre kjent med deg selv som leder slik at du øker andres evne til prestasjon, trivsel og læring både i ditt nærvær og fravær. Vi baserer våre programmer på en kombinasjon av interaktive workshops og individuelle coachinger.

Vi vet  at daglig trening i den virkelige hverdagen over tid,  gir god effekt i forhold til endring, og at individuell oppfølging og coaching gir større eierskap til endringene.

Vi coacher deg med fokus på:

 • å bli kjent med dine kjernekvaliteter og signaturstyrker
 • selvledelse/sabotørledelse
 • egen verdiplattform
 • ditt eget lederoppdrag
 • innsikt og bevisstgjøring av eget lederskap
 • situasjonsbestemt ledelse
 • å bli tryggere også når det blir ukomfortabelt
 • coachende lederskap – samtaleteknikker

 

 

Ta kontakt med oss idag!

Teamutvikling – teamcoaching

Teammedlemmene er gjensidig avhengig av hverandre for å prestere, lykkes og trives sammen. Alle team har sin egen identitet. Hvert teammedlem bør ha en stemme i teamet og vi er opptatt av at alle stemmer blir hørt. Vi ser på team som naturlig intelligente, kreative og skapende.

Gjennom våre skreddersydde programmer  med øvelser, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner, vil teamets deltakere bli bedre kjent med egen og hverandres typologi, teamets styrker og utviklingsområder i forhold til blant annet kultur, samhandling, forventninger, kommunikasjon og motivasjon. Større bevissthet rundt egen profil gir grunnlag for større forståelse og respekt for andres profiler.

Gjennom kartlegging av personlighetstypene/profilene til den enkelte i teamet, vil dere få oversikt over hvilke egenskaper teamet har, og hvilke egenskaper teamet mangler. Dette kan bidra til å definere teamets verdi- og ressursplattform, og en større bevissthet rundt hva dette betyr når det gjelder resultatoppnåelse, samhandling og samarbeid, psykologisk trygghet, åpenhet og dynamikk.

Våre programmer og workshops skreddersys og tar for seg dette og mer til:

 • Verdier, kultur og lederprinsipper
 • Psykologiske trygghet
 • Tilstedeværelse, selvledelse og motivasjon
 • Forventninger og lederen som rollemodell
 • Feedback og kommunikasjon
 • Har teamet noen egenskaper som ikke er synlig for andre?
 • Den vanskelige samtalen – trenger den å være så vanskelig?
 • Konfliktløsning – alignment
 • Tiime-management, tillit, ansvar og delegering
 • Mangfold, inkludering og tilhørighet
 • Hvor godt rustet er teamet for fremtiden?

 

Ta kontakt med oss idag!

Jungiansk Type Index (JTI)

Den Jungianske Type Index (JTI) er et anerkjent psykologisk utviklingsverktøy som gir mennesker innsikt i egen og andres personlighet. JTI tydeliggjør din personlighetstype, og er et nyttig verktøy for å bli bedre kjent med dine ressurser og ditt potensiale, og hvordan du kan bruke dette i din videre utvikling.

Testen bygger på Carl Jungs typeteori, og videreutviklet av Ringstad og Ødegård.

Back To Top