skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Lederutvikling – executive coaching

 

Med vågalt mot og ærlig kjærlighet bevisstgjør og inspirerer vi ledere til å tro på seg selv og utvikle sitt lederskap.

Vi tror på at for å bli en god leder må du være god til selvledelse. For å være god til selvledelse må du kjenne deg selv. Vi er opptatt av hvordan du er skrudd sammen, og hva som er viktig for deg. Hvordan kan du utvikle ditt lederskap ut ifra dine signaturstyrker, ressurser og din verdiplattform?

Enten du melder deg på et av våre lederprogrammer, eller du velger et skreddersydd program for ditt team eller ditt selskap, har vi fokus på hvem du er som leder, hvem du ønsker å være som leder, og hva som kreves av deg for å utøve godt lederskap.

Noen effekter av godt lederskap:

 • økte prestasjoner og økt produktivitet
 • motiverte medarbeidere som tar eierskap og trives på jobb
 • beholder dyktige folk over tid
 • tiltrekker seg gode kandidater – employee branding
 • lavere sykefravær

I våre lederprogrammer vil du få bli bedre kjent med deg selv som leder slik at du øker andres evne til prestasjon, trivsel og læring både i ditt nærvær og fravær. Vi baserer våre programmer på en kombinasjon av interaktive workshops og individuelle coachinger.

Vi tror på at trening og øvelse i hverdagen gir god effekt i forhold til endring, og at individuell oppfølging og coaching gir større eierskap til endringene.

Vi coacher deg med fokus på:

 • å bli kjent med din indre leder
 • selvledelse/sabotørledelse
 • egen verdiplattform
 • signaturstyrker
 • ditt eget lederoppdrag
 • innsikt og bevisstgjøring av eget lederskap
 • situasjonsbestemt ledelse
 • coachende lederskap – samtaleteknikker
 • oppfølging av teamet og ansatte

 

 

Ta kontakt med oss idag!

Teamutvikling – coaching

Teammedlemmene er gjensidig avhengig av hverandre for å prestere, lykkes og trives sammen. Alle team har sin egen identitet. Hvert teammedlem bør ha en stemme i teamet og vi er opptatt av at alle stemmer blir hørt. Vi ser på team som naturlig intelligente, kreative og skapende.

Gjennom våre skreddersydde programmer vil teamets deltakere bli bedre kjent med egen og hverandres typologi, teamets styrker og utviklingsområder i forhold til blant annet kultur, samhandling, forventninger, kommunikasjon og motivasjon. Større bevissthet rundt egen profil gir grunnlag for større forståelse og respekt for andres profiler.

Gjennom kartlegging av personlighetstypene/profilene til den enkelte i teamet, vil dere få oversikt over hvilke egenskaper teamet har, og hvilke egenskaper teamet mangler. Dette kan bidra til å definere teamets verdi- og ressursplattform, og en større bevissthet rundt hva dette betyr når det gjelder resultatoppnåelse, samhandling og samarbeid, psykologisk trygghet, åpenhet og dynamikk.

 • Har teamet de egenskapene som kreves for å oppnå de resultatene som forventes?
 • Hva betyr teamsammensetningen for utviklingen videre i forhold til personlig utvikling og skolering?
 • I hvilken grad bruker du den kompetansen og de egenskapene du har i teamet?
 • Hva vet du, hva vet du ikke?
 • Har teamet noen egenskaper som ikke er synlig for andre?
 • Hvor godt rustet er teamet for fremtiden?

 

Ta kontakt med oss idag!

Jungiansk Type Index (JTI)

Den Jungianske Type Index (JTI) er et anerkjent psykologisk utviklingsverktøy som gir mennesker innsikt i egen og andres personlighet. JTI tydeliggjør din personlighetstype, og er et nyttig verktøy for å bli bedre kjent med dine ressurser og ditt potensiale, og hvordan du kan bruke dette i din videre utvikling.

Testen bygger på Carl Jungs typeteori, og videreutviklet av Ringstad og Ødegård.

Back To Top