skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

HR for Hire

Vi hjelper deg å fylle nøkkelroller i virksomheten, enten fordi de som vanligvis gjør jobben ikke lenger har mulighet, eller fordi det har dukket opp nye eller mer omfattende behov.

BEVISSTE VALG kan leies inn for å ivareta disse oppgavene:

 • rekruttering/seleksjon og ansettelser
 • employer branding
 • nedbemanning/omstilling
 • oppsigelser
 • omorganiseringer
 • generell rådgivning og støtte til ledere og ansatte
 • lede eller bidra i endring, – omstilling- og utviklingsprosesser
 • opplæring, trening og utvikling
 • medarbeidersamtaler/oppfølging
 • coaching
 • karriereveiledning


BEVISSTE VALG
kan leies inn for å bistå og/eller fylle typiske roller som​:

 • rekrutterer
 • HR-sjef
 • HR-rådgiver
 • personalansvarlig
 • personalkonsulent
 • prosjektleder
 • annen beslektet bistand – spør oss!
Ta kontakt med oss idag!

Med mer enn 25 års erfaring har BEVISSTE VALG bred erfaring fra private virksomheter innenfor de fleste bransjer.  Vi er selvgående og kan raskt sette oss inn i nye oppgaver.

Ta kontakt med oss idag!
Back To Top