skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Tove og Signe holder foredrag

Fra ledelse til superledelse!

«Fra ledelse til superledelse!» er foredraget for deg som er leder og som ønsker konkrete verktøy for å takle en ny tid. Her forteller vi om hvordan:

  • ny tid trenger økt fokus på selvledelse
  • psykologisk trygghet aldri har vært viktigere
  • selvinnsikt gjør frykt til kraft

PSYKOLOGISK TRYGGHET HAR ALDRI VÆRT VIKTIGERE

  • Læring, utvikling og resultater blir bedre og kommer raskere gjennom psykologisk trygghet
  • Hva risikerer du ved å ikke skape psykologisk trygghet

SELVINNSIKT GJØR FRYKT TIL KRAFT

  • De aller fleste mennesker har sin egen indre kritiker – eller egne sabotørstemmer som hindrer deg i å leve det livet du lengter etter.
  • Hvordan ville du ha det om du kunne lede disse destruktive sabotørstemmene?

Vil du vite mer om vårt signaturforedrag, ta gjerne kontakt

Kundeuttalelser

«Damer med mer tilstedeværelse og genuin interesse for mennesker og faget skal du lete lenge etter!»

Vi satte stor pris på foredraget!  I et slikt fora er det utrolig godt at de som har et budskap er forberedt. Dere fikk formidlet budskapet på en utmerket måte og var godt samkjørte. Da blir det artig å høre på. Takk skal dere ha! Jeg håper vi får gleden av en ny «oppvåkning» fra Bevisste Valg ved en senere anledning.

Back To Top