skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

fra frykt til kraft
Foredrag:
Motivasjon – Fra Frykt til Kraft

Et foredrag om selvledelse og valgene en har – når livet tar en uventet sving.
Handler om at livet er det tankene dine gjør det til. -Selvledelse handler om den «kraften» hvert menneske har til å påvirke egne tanker, følelser og atferd for å få det best mulig i livet
– og på jobb. Hvilke stemmer velger du å lytte til?

Det er ingen ting som er bare positivt eller negativt.
Det er vår egen tekning som gjør det slik.
– William Shakespeare

Back To Top