skip to Main Content

fra frykt til kraft
Foredrag:
Motivasjon – Fra Frykt til Kraft

Et foredrag om selvledelse og valgene en har – når livet tar en uventet sving.
Handler om at livet er det tankene dine gjør det til. -Selvledelse handler om den «kraften» hvert menneske har til å påvirke egne tanker, følelser og atferd for å få det best mulig i livet
– og på jobb. Hvilke stemmer velger du å lytte til?

Det er ingen ting som er bare positivt eller negativt.
Det er vår egen tekning som gjør det slik.
– William Shakespeare

Back To Top