skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

CV-registrering
Bevisste Valg bruker først og fremst Linkedin som kandidatbase. Det betyr at ønsker du å være i vår base, holder det at du er registrert der og sender oss en invitasjon.
Du kan knytte kontakt her.

Visste du at 1,2 millioner nordmenn er registrert i Linkedin? Og at mellom 200 000 og 250 000 av disse er ledere eller beslutningstakere *? Det finnes ikke noe mer perfekt sted enn å ligge i denne basen, hvis du er på jobbsøk eller ønsker å sondrere nye muligheter.

Ønsker du å være litt mer konfidensiell, har vi forståelse for dette. Da kan du maile din personlige cv til post@bevisstevalg.com.

*Kilde Kathe Arnesen, Nordic Media Team, 2014

Back To Top