skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Coaching 

Coaching i sin enkleste form handler om tre spørsmål:
1) Hvor står du? 
2) Hva vil du? 
3) Hva skal til for å komme dit?

Noen ganger trenger du å se på egen situasjon sammen med noen andres ører og øyne for å bli klar over muligheter; sette mål, ta bevisste valg, planlegge og gjennomføre beslutninger. Dette skjer gjennom bevisstgjøring, utfordring og motivasjon. Det er du som blir coachet som setter agendaen.

Hva du opplever på jobb påvirker privatlivet og omvendt. Alt henger sammen. Co-active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressurssterke og hele. Du sitter selv på svarene. I perioder av livet ditt, vil du kanskje trenge hjelp til bevisstgjøring for å komme deg fra ord til handling, slik at du kan leve det livet du ønsker deg.

Ta kontakt med oss idag!

BEVISSTE VALG TILBYR:

1.  Karriere- og livscoaching
2.  Leder – og medarbeidercoaching 

Struktur på prosess:
Vi skreddersyr en-til-en coaching med spørsmål, verktøy/tester, øvelser og oppgaver mellom møtene som kan skje via telefoncoaching, zoom/skype-møter eller møter ansikt til ansikt. Møtene har en times varighet – oppstartsmøte alltid 2 timer

COACHING-PAKKENE:

Miniprogram: En-til-en coaching 5 timer
Består av 5 klokketimer skreddersydd ditt behov.

En-til-en coaching 3-4 måneders program
Består av 8 sesjoner. Blant annet bevisstgjøring av verdier, styrker, kompetanse, drivere og hindringer.

En-til-en coaching 5-6 måneders program
Består av 10 sesjoner – i all hovedsak samme prosess som over – men her er det rom for flere hovedfokus, parallelt eller sekvensielt.

En-til-en coaching 10-12 måneders program.
Består av 12 sesjoner – i all hovedsak samme prosessene som over – men her er det rom for flere hovedfokus, parallelt eller sekvensielt.

Enkelttimer ved behov er mulig
Support på e-post og telefon underveis i coachingforløpet.

SAMTALEPARTNER

Som samtalepartner kan BEVISSTE VALG hjelpe deg til å utforske deg selv, se ting klarere, se løsninger og sortere tanker. BEVISSTE VALG ønsker å inspirere til egenutvikling, selvinnsikt og økt livskvalitet både gjennom coaching og samtaler.

Som samtalepartner vil vi støtte, utfordre og vi etterstreber konstruktive dialoger, slik at du som kunde får en annen person respons på dine tanker slik at du kan se deg selv og din situasjon tydeligere. Behovet for å snakke med noen, betyr ikke at du er mislykket eller feil skrudd sammen. Du er hel, ressurssterk og kreativ. Å ta tak i dette, betyr at du tar deg selv på alvor. Tilbudet er til for både ungdom og voksne. Agendaen setter du.

Ta kontakt med oss idag!

Certified Professional Co-Active Coach

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Back To Top