skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Coaching

Coaching i sin enkleste form handler om tre spørsmål 
1) Hvor står du? 
2) Hva vil du? og 
3) Hva skal til for å komme dit?

Noen ganger trenger du å se på egen situasjon sammen med noen andres ører og øyne for å bli klar over muligheter; sette mål, ta bevisste valg, planlegge og gjennomføre beslutninger. Dette skjer gjennom bevisstgjøring, utfordring og motivasjon. Det er du som blir coachet som setter agendaen.

Hva du opplever på jobb påvirker privatlivet og omvendt. Alt henger sammen. Co-active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressurssterke og hele. Du sitter selv på svarene. I perioder av livet ditt, vil du kanskje trenge hjelp til bevisstgjøring for å komme deg fra ord til handling, slik at du kan leve det livet du ønsker deg.

Ta kontakt med oss idag!

BEVISSTE VALG TILBYR:

1.  Executive coaching 
2.  Medarbeider coaching –  karriere og livstil

Struktur på prosess:
Vi skreddersyr en-til-en coaching med spørsmål, verktøy/tester, øvelser og oppgaver mellom møtene som kan skje via telefoncoaching, zoom/skype-møter eller møter ansikt til ansikt. Møtene har en times varighet – oppstartsmøte alltid 2 timer

COACHING-PROGRAM:
Miniprogram – en-til-en coaching
Består av en-til en coaching – 8 sesjoner – 3-4 måneders program. Blant annet bevisstgjøring av verdier, styrker, kompetanse, drivere og hindringer.

En-til-en coaching 5-6 måneders program
Består av 12 sesjoner – i all hovedsak samme prosess som over – men her er det rom for flere hovedfokus, parallelt eller sekvensielt.

En-til-en coaching 10-12 måneders program.
Består av 20 sesjoner – i all hovedsak samme prosessene som over – men her er det rom for flere hovedfokus, parallelt eller sekvensielt.

Enkelttimer ved behov er mulig
Support på e-post og telefon underveis i coachingforløpet.

SAMTALEPARTNER

Som samtalepartner kan BEVISSTE VALG hjelpe deg til å utforske deg selv, se ting klarere, se løsninger og sortere tanker. BEVISSTE VALG ønsker å inspirere til egenutvikling, selvinnsikt og økt livskvalitet både gjennom coaching og samtaler.

Som samtalepartner vil vi støtte, utfordre og vi etterstreber konstruktive dialoger, slik at du som kunde får en annen person respons på dine tanker slik at du kan se deg selv og din situasjon tydeligere. Behovet for å snakke med noen, betyr ikke at du er mislykket eller feil skrudd sammen. Du er hel, ressurssterk og kreativ. Å ta tak i dette, betyr at du tar deg selv på alvor. Tilbudet er til for både ungdom og voksne. Agendaen setter du.

Ta kontakt med oss idag!

Certified Professional Co-Active Coach

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Back To Top