Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

209: Coaching er ikke en hobby

Coaching er en profesjon, men coach er foreløpig ikke en beskyttet tittel. Coaching er en prosess, i en avtalt tidsbestemt periode, der vi som coacher gir enkle verktøy, utfordrende spørsmål og øvelser - og som støtter og motiverer enkeltpersoner eller grupper for å oppnå personlige eller profesjonelle mål. Dette krever empati,…

Les mer!

207: Mangfold og inkludering

Det skrives mye og snakkes høyt om mangfold og inkludering. At vi skal møte mennesker der de er, uten å diskriminere. At det skal handle om likeverd uavhengig av bakgrunn, kultur, kjønn, legning, funksjonsvariasjon, tro eller livssyn. Mye av dette er sogar nedfelt i lover både nasjonalt og internasjonalt gjennom…

Les mer!

206: Hvorfor bevisste valg?

I høst fyller Bevisste Valg 8 år!  Valg av navn sommeren 2015 var gjennomtenkt, bevisst og ambisiøst. Ambisiøst fordi det er ikke lett å ta bevisste valg til enhver tid. Hjernens bevisste og ikke minst ubevisste prosesser og tankevirus har det med å tulle det til for de fleste av…

Les mer!

Nr. 200: Tilstedeværelse

Jeg spilte fotball i mine yngre år. Før kampene, i bilen på vei til stadion; tegnet jeg visuelt en usynlig sirkel rundt meg selv som jeg flyttet inn i. Beskyttet meg mot støy og unødvendige forstyrrelser. Enset ikke publikum. Kun meg selv, laget, treneren, fotballbanen, ballen, formasjonene, beredt, tilstede. Med full…

Les mer!

Nr. 199: Fordi du er verdifull

Ordet «verdi» kommer fra det latinske ordet valer;  å ha betydning for. Jobber du i en bedrift som har levende verdier? Hvor firmaets ansatte lever det de sier at de er? Og hva betyr noe for deg  personlig? Hva er viktigst for deg? Hva står du for? Lever du den du…

Les mer!
Back To Top