skip to Main Content

Nr. 105: Du passer ikke inn her!

  Du har engasjert en rekrutterer for første gang. Du har fulgt oppskriften etter alle kunstens regler. Jobbet internt med arbeidsanalyse, sett på interne forhold; arbeidsmiljø, kultur, oppgaver, mål for stillingen, kartlagt hvilke evner som trengs, erfaring, egenskaper, kompetanse, motivasjon.…

Les mer!
Back To Top