skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Nr. 191: Endringstimen

Høsten står i endringens tegn. Sommeren stikker fortsatt en tur innom på visitt, men sakte sirkler høstens oss inn, og drar oss inn i alt dette nye. Husker du å puste med magen, løfte blikket – få perspektiver, være åpen og nysgjerrig? Du trenger ikke å løpe eller haste eller…

Les mer!

Nr. 184: Å ta bolig i seg selv

I helgen har jeg vært på en av mine restitusjonsnisjer – steder der jeg trekker meg tilbake for å være meg selv. Stille tid. Tanketid. Lesetid. Skrivetid. Frisk luft. Snø. Ski. Søvn. Familie.   Det hender at vi tøyer personligheten vår så mye eller så lenge, at behovet for restitusjonsnisjer…

Les mer!

Nr. 183: Menneskets kompass

Den henger over hodet mitt som en mørk sky, sier kvinnen fortvilet foran meg. Vi snakker om hva det er som forhindrer henne i å være tilfreds – hva det er som tar hennes energi. Hun snakker om den dårlige samvittigheten. Over alt hun burde være og gjøre.  Konstant dårlig samvittighet, gjør…

Les mer!

Nr. 182: Vår dypeste frykt

Hva skjer den dagen du begynner å våge å si hva du trenger? Hva trenger du for å være trygg? På jobb og i livet? Tilpasser du deg litt for lett? Lar andre ta styringen? Lar andre hele tiden sette agendaen, enda de spør deg om din mening? Slik at…

Les mer!
Back To Top