skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Nr. 183: Menneskets kompass

Nr. 183: Menneskets kompass

Den henger over hodet mitt som en mørk sky, sier kvinnen fortvilet foran meg. Vi snakker om hva det er som forhindrer henne i å være tilfreds – hva det er som tar hennes energi. Hun snakker om den dårlige samvittigheten.… ...
Nr. 182: Vår dypeste frykt

Nr. 182: Vår dypeste frykt

Hva skjer den dagen du begynner å våge å si hva du trenger? Hva trenger du for å være trygg? På jobb og i livet? Tilpasser du deg litt for lett? Lar andre ta styringen? Lar andre hele tiden sette… ...
Nr. 181: Det viktigste er at helsa holder?

Nr. 181: Det viktigste er at helsa holder?

Det viktigste er at helsa holder! Sier folk. Ofte. Det er veldig ofte at helsa IKKE holder! Selvfølgelig er helsa viktig, men det viktigste er at vi fortsatt puster! At vi får lov til å puste! Har du tenkt over alle overgangene… ...
Nr. 180: Hva gir livet ditt mening?

Nr. 180: Hva gir livet ditt mening?

Hvordan velger du å farge din virkelighet? Hva gir livet ditt mening? Hva ønsker du å utrette på broen mellom liv og død? Består ikke livet av en rekke mål og behov som skal nås og dekkes på både kort… ...
Nr. 179: Kompetent og verdifull

Nr. 179: Kompetent og verdifull

Selvfølelse og selvtillit er to begrep som ofte kan bli brukt feilaktig om hverandre. Faglitteraturen sier at selvfølelsen handler om å føle seg både kompetent og verdifull . Selvfølelsen er den du kjenner at du er innerst i ryggraden – det… ...
Nr. 178: På jakt etter ord som befrir deg?

Nr. 178: På jakt etter ord som befrir deg?

Godt nyttår, kjære følgere!  Det skrives og sies, men jeg kjenner at det har en slags bismak i år. Ikke fordi vi ikke ønsker dere et godt nyttår. Men fordi vi fortsatt sitter med Covid-restriksjoner og et katastroferas nært innpå… ...
Back To Top