skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Nr. 201: Hvordan våger du å sette bort rekrutteringen?

Det er lenge siden det har vært så stor knapphet på hoder. Aldri har det vært viktigere for den enkelte bedrift å sørge for at folk får lyst til å jobbe for dem. Hvordan skal du som bedriftsleder sørge for… ...

Nr. 200: Tilstedeværelse

Jeg spilte fotball i mine yngre år. Før kampene, i bilen på vei til stadion; tegnet jeg visuelt en usynlig sirkel rundt meg selv som jeg flyttet inn i. Beskyttet meg mot støy og unødvendige forstyrrelser. Enset ikke publikum. Kun meg… ...

Nr. 199: Fordi du er verdifull

Ordet «verdi» kommer fra det latinske ordet valer;  å ha betydning for. Jobber du i en bedrift som har levende verdier? Hvor firmaets ansatte lever det de sier at de er? Og hva betyr noe for deg  personlig? Hva er viktigst… ...

Nr. 198: Lihkku sámi álbmotbeivviin!

Jeg har alltid savnet at det samiske tar en større plass i det offentlige rom, og at det samiske i Norge skal være er en viktig del av vårt land og vårt mangfold. Det gleder meg at yngre krefter tar… ...

Nr. 197: Hvor bevisst er du egne hersketeknikker?

Hun får applaus på salgsmøtene, sier han. Hun er en av dem som selger mest. Hun bidrar godt til bunnlinja for å si det sånn. Men jeg forstår ikke at ikke ledelsen ser at det er hun som er flaskehalsen når… ...

Nr. 196: Fra ledelse til superledelse – 5 tips for å bli en superleder

Forskning viser at ansatte i større grad ønsker fleksibilitet når det gjelder hvor og når de skal jobbe. Tilgjengelig teknologi sammen med en langvarig pandemi har satt fart på denne utviklingen. Arbeidslivet er i bevegelse, og det er kamp om… ...
Back To Top