skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

212: Stressmestring og mental trening

Det viktigste er at helsa holder! sier folk. Ofte. Det er veldig ofte at helsa IKKE holder! Selvfølgelig er helsa viktig, men det viktigste er at du fortsatt puster! At du får lov til å puste! Har du tenkt over alle overgangene...

211: Tips til konflikthåndtering på jobb

Konflikt og uenighet er en naturlig del av arbeidslivet. Uløste konflikter er alltid negative og går som oftest ikke over av seg selv. Slike konflikter kan lett bli utfordringer som berører hele arbeidsplassen og som flere må ta tak i. Det...

210: Bygg sterke team: Hvorfor teamutvikling er nøkkelen til suksess

Å bygge sterke og effektive team er en kritisk faktor for suksessen til enhver organisasjon. Teamutvikling spiller en sentral rolle i å oppnå dette målet. Her beskriver vi kort hvorfor teamutvikling er  viktig: 1. Bedre samarbeid og kommunikasjon: Teamutvikling gir...

209: Coaching er ikke en hobby

Coaching er en profesjon, men coach er foreløpig ikke en beskyttet tittel. Coaching er en prosess, i en avtalt tidsbestemt periode, der vi som coacher gir enkle verktøy, utfordrende spørsmål og øvelser - og som støtter og motiverer enkeltpersoner eller grupper...

208: Lederen som et helt menneske

Du må være den du er og ikke late som du er annen, sang vi sammen med ungene med gruppa Cheezy Keys på høytaleren.  Selv små unger forstår hva som er viktigst. Men så vokser vi til da, og brått...

207: Mangfold og inkludering

Det skrives mye og snakkes høyt om mangfold og inkludering. At vi skal møte mennesker der de er, uten å diskriminere. At det skal handle om likeverd uavhengig av bakgrunn, kultur, kjønn, legning, funksjonsvariasjon, tro eller livssyn. Mye av dette...
Back To Top