skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

215: Dårlig kjemi mellom kollegaer stjeler energi og fokus fra oppgavene som skal løses!

𝗛𝗮𝗿 𝗱𝘂 𝗲𝗻 𝗸𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮 𝗱𝘂 𝗶𝗸𝗸𝗲 𝗵𝗮𝗿 𝗴𝗼𝗱 𝗸𝗷𝗲𝗺𝗶 𝗺𝗲𝗱, 𝗲𝗹𝗹𝗲𝗿 𝘀𝗼𝗺 𝗱𝘂 𝗿𝗲𝘁𝘁 𝗼𝗴 𝘀𝗹𝗲𝘁𝘁 𝗶𝗸𝗸𝗲 𝗹𝗶𝗸𝗲𝗿? 𝗙ø𝗹𝗲𝗿 𝗱𝘂 𝗱𝗲𝗴 𝗵𝗲𝗺𝗺𝗲𝘁 𝗮𝘃 𝗱𝗲𝗻 𝗱å𝗿𝗹𝗶𝗴𝗲 𝗸𝗷𝗲𝗺𝗶𝗲𝗻, 𝗼𝗴 𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗶𝗸𝗸𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗴 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗿𝗲? 𝗙𝗶𝗻𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘁 𝗺å𝘁𝗲𝗿 å 𝗷𝗼𝗯𝗯𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗺𝗲𝗻 𝗽å 𝘂𝘁𝗲𝗻 𝗮𝘁 𝗱𝗲𝘁 𝗼𝗽𝗽𝘀𝘁å𝗿 𝗳𝗿𝗶𝗸𝘀𝗷𝗼𝗻 𝗲𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗶𝗿𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀𝗷𝗼𝗻? 𝗞𝗶𝗹𝗱𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗹 𝗸𝗼𝗻𝗳𝗹𝗶𝗸𝘁 𝗲𝗿…

Les mer!

213: Er du en leder, er du en rollemodell

Å være en rollemodell som leder går hånd i hånd med å skape en atmosfære av psykologisk trygghet på arbeidsplassen. Psykologisk trygghet handler om  at du som leder evner å skape et miljø der ansatte føler seg komfortable med å være seg selv, dele sine meninger og ta risiko uten…

Les mer!

212: Stressmestring og mental trening

Det viktigste er at helsa holder! sier folk. Ofte. Det er veldig ofte at helsa IKKE holder! Selvfølgelig er helsa viktig, men det viktigste er at du fortsatt puster! At du får lov til å puste! Har du tenkt over alle overgangene du gjennomgår i løpet av ditt liv? Alle tingene i…

Les mer!

211: Tips til konflikthåndtering på jobb

Konflikt og uenighet er en naturlig del av arbeidslivet. Uløste konflikter er alltid negative og går som oftest ikke over av seg selv. Slike konflikter kan lett bli utfordringer som berører hele arbeidsplassen og som flere må ta tak i. Det er lederens ansvar å håndtere en konflikt i tide. Ansvaret…

Les mer!

209: Coaching er ikke en hobby

Coaching er en profesjon, men coach er foreløpig ikke en beskyttet tittel. Coaching er en prosess, i en avtalt tidsbestemt periode, der vi som coacher gir enkle verktøy, utfordrende spørsmål og øvelser - og som støtter og motiverer enkeltpersoner eller grupper for å oppnå personlige eller profesjonelle mål. Dette krever empati,…

Les mer!

207: Mangfold og inkludering

Det skrives mye og snakkes høyt om mangfold og inkludering. At vi skal møte mennesker der de er, uten å diskriminere. At det skal handle om likeverd uavhengig av bakgrunn, kultur, kjønn, legning, funksjonsvariasjon, tro eller livssyn. Mye av dette er sogar nedfelt i lover både nasjonalt og internasjonalt gjennom…

Les mer!
Back To Top