Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

225: Hva er systemcoaching og hvorfor virker det?

 En organisasjon er som et orkester: hvert instrument er viktig, men det er dirigenten som forstår hvordan hvert instrument skal samhandle for å skape en harmonisk symfoni. 

Vi kan på samme måte hjelpe teamet eller organisasjonen din med å bli bevisste på deres «indre musikk» og de usynlige kreftene som påvirker teamets prestasjoner. 

Vi ser på teamet og organisasjonen som et system hvor vi trener og coacher systemet som helhet og ikke hvert enkelt individ for seg. Systemcoaching gir team og organisasjoner muligheten til å bevege seg ut av komfortsona og oppnå læring og vekst sammen.  

Tenk på organisasjonen som et komplekst system der hvert teammedlem, hver interaksjon og hver relasjon, bidrar til det samlede resultatet. Et suksessfullt team avhenger av den kollektive styrken til teamet og organisasjonen i forhold til kommunikasjonsmønstre, underliggende dynamikker og relasjonene mellom teammedlemmer i sin helhet, og ikke hvert enkelt teammedlem for seg.  

Nøkkelen til gode resultater og suksess handler om hvordan organisasjonen utnytter det helhetlige potensialet og klarer å skape et miljø der individene trives sammen. Ved å forstå systemets dynamikk kan systemcoaching skape en effekt av mange positive endringer. 

Hvorfor investere i teamutvikling?

Skaper sterkere relasjoner:  

Når et team er bevisst på den underliggende motstanden og hvordan teamet kommuniserer, er det lettere å bygge tillit, empati og sunne relasjoner. 

Mer effektive team: Teamcoaching fremmer samarbeid og hjelper team med å jobbe sammen som en enhet ved å utnytte hvert individs styrker. Konflikter blir muligheter for vekst, noe som fører til mer kreative løsninger og innovasjon. 

Forbedret ytelse: Med tydeligere kommunikasjon, bedre samarbeid og et mer positivt miljø, kan organisasjoner se en betydelig økning i effektivitet og produktivitet. 

Hva gjør Systemcoachingen annerledes?

  • Flytter fokuset fra enkeltindividene til forståelse og støtte av hele systemet – teamet eller organisasjonen. 
  • Teamet jobber med felles løsninger og strategier som oppstår fra systemet, noe som fremmer eierskap og engasjement. 
  • Systemtenkning går mer i dybden og hjelper til med å avdekke uuttalt motstand, maktdynamikk og andre skjulte faktorer som påvirker leveringsevnen. 

 Hvem har nytte av systemcoaching?

Teamledere: Du som har ansvar for å bygge sterkere team, inspirere til samarbeid og navigere i komplekse utfordringer. 

Endringsledere: Du som driver endringer i organisasjoner og som ønsker å fremme en samarbeidsorientert og resultatorientert kultur. 

 Vi har vår coachutdanning og trening gjennom Co-Active Coaching og Organization and Relationship systems coaching, og alt vårt arbeid har sitt utspring fra disse to coachingretningene. 

Vi tror på at mennesker er naturlig kreative, ressurssterke og hele, og relasjonssystemer er naturlig intelligente, generative og kreative. Det betyr at alle mennesker og team har det som trengs for å utvikle seg videre og ta eierskap til sin egen utvikling.

Spør oss om leder- og teamutvikling! 

Vi er Signe og Tove @bevisstevalg – vi bygger bærekraftige ledere og team 🧠🐘

Back To Top