Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

222: Sjenert og leder?

Jeg vet ikke om du ser det, men jeg er egentlig veldig sjenert, sier lederkandidaten foran meg. Vi snakker om styrker og evt. utviklingsområder i forhold til lederjobben han har søkt på. Og hva slags styrker gir det deg å være sjenert? spør jeg og ser på ham. Han ser på meg nesten med vantro. Det spørsmålet hadde han aldri fått før på et intervju.

Etter å ha lest og studert sjenanse noen år, gir vi deg her noen refleksjoner rundt fordelene:

  1. Empati og lytting: Sjenerte ledere har ofte en tendens til å være gode lyttere og ha høy empati. De er mer tilbakeholdne og tar seg tid til å lytte til andres meninger og bekymringer, noe som kan føre til bedre forståelse og støtte blant teammedlemmer.

  2. Refleksjon og beslutningstaking: Sjenerte ledere har vanligvis en tendens til å være mer reflekterende og nøye med sine beslutninger. De tar seg tid til å vurdere ulike perspektiver og veie fordeler og ulemper nøye før de tar en avgjørelse.

  3. Autentisitet og ærlighet: Sjenerte ledere kan være mer autentiske og ærlige i sin kommunikasjon. De er mindre tilbøyelige til å skjule sine følelser eller prøve å være noe de ikke er, noe som kan føre til økt tillit og respekt fra teamet.

  4. Tålmodighet og forståelse: Sjenerte ledere kan være mer tålmodige og forståelsesfulle med teammedlemmer som også kan være sjenerte eller introverte. De forstår verdien av tid og rom for individuell tenkning og refleksjon.

  5. Fokus og engasjement: Sjenerte ledere har vanligvis en tendens til å være fokuserte og engasjerte når de deltar i møter eller samtaler. De foretrekker kanskje å snakke mindre, men når de gjør det, er det ofte med klarhet og formål.

Eventuelle ulemper:

  1. Utfordringer med offentlig taler og nettverksbygging: Sjenerte ledere kan oppleve utfordringer med å være i sentrum for oppmerksomheten, for eksempel ved å holde taler eller nettverke med andre fagpersoner. Dette kan begrense deres muligheter til å bygge relasjoner og promotere seg selv eller sin organisasjon.

  2. Vanskeligheter med å ta ledelsen i visse situasjoner: Sjenerte ledere kan nøle med å ta ledelsen i situasjoner som krever beslutningsevne eller handling, noe som kan føre til tap av muligheter eller ineffektiv ledelse.

  3. Manglende synlighet og påvirkning: Sjenerte ledere kan noen ganger unngå å ta på seg lederroller som krever høy synlighet eller påvirkning, noe som kan begrense deres muligheter til å påvirke organisasjonen eller samfunnet på en positiv måte.

Det er viktig å huske at sjenanse er en del av en persons personlighet, og det er ikke nødvendigvis en hindring for effektiv ledelse. Mange sjenerte ledere har lykkes ved å spille på sine styrker og finne måter å kompensere for sine utfordringer på. Å være oppmerksom på både styrker og svakheter knyttet til sjenanse kan hjelpe ledere med å utvikle seg og vokse i rollen sin.Det er også viktig å huske at personlighet er kompleks og sammensatt, og sjenanse er bare én del av det. Andre personlighetstrekk og ferdigheter, som for eksempel emosjonell intelligens, kommunikasjonsevner og lederegenskaper, kan også spille en stor rolle i en persons evne til å være en effektiv leder.

I tillegg kan det være situasjonelle faktorer som påvirker hvordan sjenanse manifesterer seg i lederrollen. For eksempel kan en sjenert leder være mer komfortabel og effektiv i små gruppesettinger enn i store forsamlinger, eller de kan blomstre når de jobber med individuelle teammedlemmer. Det er viktig å vurdere en persons totale personlighet, ferdigheter og erfaring når man vurderer deres evne til å lykkes som leder.

Vi tror at sjenerte får med seg en dimensjon i livet som ikke ikke-sjenerte har mulighet til å forstå. Å være sjenert betyr ikke nødvendigvis at man ikke er sosial. Vi tror ikke lenger at sjenanse bare er tillært – høyst sannsynlig er det også her en kombinasjon av arv og miljø. Hindrer sjenansen deg i å leve ut den du er innerst inne, kan du og bør du ta grep og lære deg å bruke den positivt.

Avslutningsvis nevner vi også at det er en kjent misforståelse å tenke at introverte ofte er sjenerte. Det finnes både sjenerte introverte og ekstroverte. Introverte foretrekker å hente energi fra den indre verden av tanker, følelser og sansninger, og får energi ved å fordype seg i sin indre erfaringsverden. De grunner ettertenksomt på ting, typisk er tenke-handle-tenke. Men ekstroverte får sin energi fra den ytre verden av mennesker, ting og hendelser. De involverer seg i det som skjer og er mer typisk handle-tenke-handle.

Vi er Signe Lindi og Tove M Fjellvang Lie i BEVISSTE VALG AS – vi bygger bærekraftige ledere og team 🧠 🐘

 

Signe og Tove holder foredrag sammen på scenen

Back To Top