skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

216: Lihkku Beaivvin, Sápmi og Norge

6 februar er ikke bare en samisk merkedag – det er en felles norsk merkedag – en merkedag for alle som bor i dette landet, og som er felles for hele nordkalotten. Når vi snakker om mangfold og inkludering så hvorfor ikke inkludere 6. februar som en stor felles markering i hele landet, i alle kommuner, i alle skoler og barnehager.

Jeg gleder meg over at det samiske både synes og høres mer i det offentlige rom gjennom ulike musikk- og kulturprogrammer på TV.

Jeg ønsker meg mer av dette fremover, og at alle vi er samer og som har tilknytning til det samiske i mye større grad våger å gjøre det samme slik at det samiske blir en mer naturlig del av vårt moderne samfunn. For å få det til må frykten for å gjøre eller si noe feil bli mindre, og terskelen for å ta i bruk både samisk språk, musikk og kulturuttrykk bli lavere.

Vi i BEVISSTE VALG AS brenner for mangfold og mangfoldsledelse, inkludering og ærlig kjærlighet. Vi trenger tydelige stemmer for mangfoldet som våger å invitere mangfoldet inn i varmen. Det betyr i praksis at mangfoldet får blomstre, utvikle seg og være en stemme i rommet. Dette gjelder både innenfor ulike kulturer, i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Ved å løfte frem alle stemmer bidrar vi til å utfordre våre egne fordommer slik at skyld og skam viskes ut.

Akkurat nå gleder jeg meg til å feire 6. februar sammen med min kollega Tove, hvor vi bl.a. skal på kino å se Eallogierdu – Tundraens voktere.

Takk til alle stemmene som løfter det moderne samiske frem i lyset og gjør samisk kultur mer tilgjengelig for alle.

Gratulerer til alle i Norge med samefolkets dag!

𝗟𝗶𝗵𝗸𝗸𝘂 𝘀á𝗺𝗶 á𝗹𝗯𝗺𝗼𝘁𝗯𝗲𝗶𝘃𝘃𝗶𝗶𝗻!

 

Back To Top