Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

213: Er du en leder, er du en rollemodell

Å være en rollemodell som leder går hånd i hånd med å skape en atmosfære av psykologisk trygghet på arbeidsplassen. Psykologisk trygghet handler om  at du som leder evner å skape et miljø der ansatte føler seg komfortable med å være seg selv, dele sine meninger og ta risiko uten frykt for utfrysing eller annen negativ respons.

Fire viktige punkter som gjør at du som leder bidrar til psykologisk trygghet:

1. Vær ekte

Er du en leder som er autentisk og viser sårbarhet, skaper du et fundament for psykologisk trygghet. Når teamet ser at du er åpen om dine egne utfordringer og feil, føler de seg mer komfortable med å dele sine egne bekymringer og ideer uten frykt for å bli dømt.

2.  Skap tillit gjennom handlinger

Handlinger taler høyere enn ord. Er du en leder som opprettholder tillit gjennom konsistent og rettferdig atferd, bygger du opp under psykologisk trygghet. Når teamet stoler på dine intensjoner og handlinger, skaper det et miljø der de føler seg støttet og oppmuntret til å utforske nye ideer og metoder.

3. Åpen kommunikasjon og empati

Å være tilgjengelig for å lytte og vise empati er avgjørende. Praktiserer du åpen kommunikasjon og viser genuin interesse for dine ansattes velvære, skaper du et miljø der det er trygt å diskutere utfordringer og problemer uten frykt for negative konsekvenser.

4. Stimuler til veiledning og læring

Er du en leder som inkorporerer en kultur med kontinuerlig læring og veiledning, oppfordrer du til vekst og utvikling. Når det er akseptert å lære av feil og utforske nye ideer, skaper det et miljø der ansatte føler seg støttet i sin personlige og faglige utvikling.

Psykososial trygghet blir resultatet

Når du som leder praktiserer rollemodellatferd som omfavner autentisitet, tillit, åpen kommunikasjon og kontinuerlig læring, legger du grunnlaget for psykologisk trygghet på arbeidsplassen. Denne psykososiale tryggheten skaper et miljø der ansatte føler seg respektert, støttet og oppmuntret til å bidra på sitt beste, uten frykt for negativ respons eller konsekvenser

I en verden hvor lederskap ofte blir definert av posisjoner og hierarki, er det viktig å huske at den sanne essensen av lederskap ligger i å være en rollemodell. Det handler om å inspirere gjennom handlinger, å være autentisk, å bygge broer og å kontinuerlig strebe etter vekst. Er du en leder som omfavner dette, skaper du ikke bare en produktiv arbeidskultur, men også en atmosfære av inspirasjon og mulighet for de rundt deg.

Å være en rollemodell er ikke bare en oppgave; det er en forpliktelse til å forme bedre arbeidsforhold gjennom dine egne handlinger og verdier.

 

👉 Vi er Signe og Tove @bevisstevalg – vi bygger bærekraftige ledere, medarbeidere og team 🧠🐘

 

Back To Top