skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

211: Tips til konflikthåndtering på jobb

Konflikt og uenighet er en naturlig del av arbeidslivet. Uløste konflikter er alltid negative og går som oftest ikke over av seg selv. Slike konflikter kan lett bli utfordringer som berører hele arbeidsplassen og som flere må ta tak i. Det er lederens ansvar å håndtere en konflikt i tide. Ansvaret kan ikke bare ligge hos de involverte partene.

For å løse en konflikt må vi jobbe med både saken og relasjonen. Vi må komme frem til en løsning partene kan leve med, og samtidig jobbe med relasjonen mellom partene. Mange ganger vil de involverte forsone seg med hverandre. Men det er ikke alltid nødvendig at partene skal bli venner eller at alle konflikter blir løst.

Smarte tips for konflikthåndtering:

Nå det er en fastlåst konflikt på jobb, er det viktig å ta en strategisk tilnærming for å løse problemet. Her er noen smarte skritt du kan vurdere:

  1. Selvrefleksjon: Start med å vurdere din egen rolle i konflikten. Tenk på hvordan dine handlinger eller holdninger kan ha bidratt til situasjonen. Dette er en viktig første skritt for å kunne finne løsninger.
  2. Kommunikasjon: Prøv å etablere åpen og ærlig kommunikasjon med den andre parten i konflikten. Dette innebærer lytting aktivt til deres synspunkter og bekymringer, samt uttrykke dine egne. Unngå å beskylde eller kritisere, og fokuser heller på å forstå hverandres perspektiver.
  3. Konfliktløsningsverktøy: Utforsk ulike metoder og verktøy for konfliktløsning, for eksempel mediering, forhandlingsteknikker og konflikthåndteringskurs. Dette kan hjelpe deg med å finne mer konstruktive måter å takle konflikten på.
  4.  Identifiser alle som er involvert i konflikten og vurder om det er hensiktsmessig å inkludere dem i løsningsprosessen. Dette kan bidra til å skape bredere støtte for eventuelle endringer.
  5. Opprett en felles forståelse: Arbeid sammen med den andre parten for å etablere en felles forståelse av problemet og målene for konfliktløsningen. Dette vil bidra til å skape en felles plattform for å finne løsninger.
  6. Søk råd: Konsulter HR-avdelingen, en veileder, eller en leder for råd og veiledning. De kan tilby perspektiver og ressurser som kan hjelpe deg med å håndtere konflikten.
  7. Skap en handlingsplan: Sammen med den andre parten, utvikle en konkret handlingsplan for å løse konflikten. Dette bør inkludere målbare mål og tidsrammer for gjennomføring.
  8. Følg opp: Etter at en løsning er implementert, er det viktig å følge opp for å sikre at den fungerer som planlagt. Dette kan innebære regelmessige evalueringer og tilpasninger etter behov.
  9. Kjenner dine grenser: I noen tilfeller kan konflikten være fastlåst av uløselige forskjeller eller uforenelige verdier. I slike tilfeller kan det være nødvendig å vurdere alternativer som å endre avdelinger, søke ny jobb eller, hvis det er uunngåelig, forlate selskapet for å unngå ytterligere stress og frustrasjon.
  10. Selvomsorg: Husk å ta vare på deg selv i løpet av konfliktløsningsprosessen. Konflikter kan være stressende, så sørg for å opprettholde en sunn balanse mellom arbeid og liv, og søk støtte fra kolleger, venner eller en profesjonell hvis nødvendig.

Å håndtere en fastlåst konflikt på jobb kan være utfordrende, men ved å ta en metodisk tilnærming og være villig til å samarbeide, kan du bidra til å finne en løsning som gagner alle parter. Og kanskje kan konflikten føre til utvikling, læring og tettere relasjoner.

👉 Vi er Signe og Tove @bevisstevalg – vi bygger bærekraftige ledere, medarbeidere og team 🧠 🐘


Back To Top