Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

210: Bygg sterke team: Hvorfor teamutvikling er nøkkelen til suksess

Å bygge sterke og effektive team er en kritisk faktor for suksessen til enhver organisasjon. Teamutvikling spiller en sentral rolle i å oppnå dette målet. Her beskriver vi kort hvorfor teamutvikling er  viktig:

1. Bedre samarbeid og kommunikasjon: Teamutvikling gir medlemmene muligheten til å lære å samarbeide mer effektivt og kommunisere bedre. Dette fører til økt produktivitet og færre misforståelser.

2. Styrker tillit og samhørighet: Gjennom teamutvikling oppmuntres medlemmene til å dele tanker, ideer og utfordringer. Dette bidrar til å bygge tillit og skape en følelse av samhørighet i teamet.

3. Optimaliserer individuelle styrker: Teamutvikling hjelper til med å identifisere og utnytte individuelle styrker innenfor teamet. Dette gir hvert medlem muligheten til å bidra på best mulig måte.

4. Problemløsningsevne: Teamutvikling gir medlemmene ferdigheter til å takle utfordringer og løse problemer sammen. Dette fører til bedre beslutningstaking og kreative løsninger.

5. Økt motivasjon og trivsel: Når teammedlemmene føler seg inkludert og verdsatt, er de mer motiverte og engasjerte. Dette har en positiv innvirkning på trivsel og produktivitet.

Kort sagt, teamutvikling er nøkkelen til å bygge sterke og suksessrike team som kan møte organisasjonens mål med selvtillit. Det er en investering som gir avkastning gjennom økt effektivitet, samarbeid og prestasjoner.

Spør oss om teamutvikling og verktøyene vi bruker  – vi skreddersyr et utviklingsprogram som passer deg og din ledergruppe, din salgsavdeling, ditt lag!

 

𝐕𝐢 𝐞𝐫 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐞 𝐨𝐠 𝐓𝐨𝐯𝐞 @𝐛𝐞𝐯𝐢𝐬𝐬𝐭𝐞𝐯𝐚𝐥𝐠.𝐜𝐨𝐦 – 𝐯𝐢 𝐛𝐲𝐠𝐠𝐞𝐫 𝐛æ𝐫𝐞𝐤𝐫𝐚𝐟𝐭𝐢𝐠𝐞 𝐥𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞, 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐫𝐛𝐞𝐢𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐨𝐠 𝐭𝐞𝐚𝐦!

 

Back To Top