Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

208: Lederen som et helt menneske

Du må være den du er og ikke late som du er annen, sang vi sammen med ungene med gruppa Cheezy Keys på høytaleren.  Selv små unger forstår hva som er viktigst. Men så vokser vi til da, og brått kan det bli skummelt å være deg. Hvorfor er vi redd andre mennesker – så redde at vi later som vi er noe vi ikke er?

Å være ekte og autentisk er nøkkelen til å trives både i livet og i karrieren. Å prøve å late som man er noen andre, enten det er i jobb, relasjoner eller livet generelt, er utmattende og uærlig. Det er viktig å omfavne og være stolt av den du virkelig er. Når du er autentisk, tiltrekker du mennesker og muligheter som passer til din ekte identitet. Å være deg selv gir deg frihet, tillit og muligheten til å bygge meningsfulle forbindelser med andre. Så husk, det er kraft i å være den du er og ærlig omfavne din unike identitet.

I dagens travle forretningsverden, der effektivitet og resultater ofte prioriteres over alt annet, er det en økende erkjennelse av viktigheten av å være en leder som er et helt menneske. Dette innebærer å anerkjenne at ledere ikke bare er ansvarlige for selskapets suksess, men også for trivsel og utvikling av sine teammedlemmer.

En leder som er et helt menneske, er en som balanserer profesjonelle og personlige aspekter av livet på en sunn måte. Dette innebærer å være oppmerksom på egne behov, følelser og verdier, samtidig som man opprettholder et sterkt fokus på organisasjonens mål.

Her er noen nøkkelpunkter som kjennetegner en leder som er et helt menneske:

  1. Selvbevissthet: En leder som er et helt menneske, forstår seg selv og sine egne styrker og svakheter. Dette gjør det mulig for dem å ta mer bevisste beslutninger og forbedre samspillet med teamet.
  2. Empati: Empati er en sentral egenskap for å være en leder som forstår og støtter teammedlemmene. Å vise omsorg for ansattes velvære og følelser skaper et miljø der ansatte føler seg verdsatt.
  3. Jobb-fritid- balanse: Å oppmuntre til en sunn balanse mellom arbeid og fritid er viktig. Dette gjør at teamet kan prestere bedre og opprettholde en høy grad av trivsel.
  4. Kommunikasjon: En god leder som er et helt menneske, er en god kommunikator. De er i stand til å formidle klart, lytte oppmerksomt og være åpne for tilbakemeldinger.
  5. Fleksibilitet: Å være en leder som er et helt menneske innebærer også å være fleksibel og tilpasningsdyktig i møte med endringer. Dette inspirerer teamet til å gjøre det samme.
  6. Verdibasert ledelse: Ledere som er forankret i sterke verdier, gir retningslinjer for organisasjonen og teamet. De tar bevisste valg som er i tråd med disse verdiene.
  7. Personlig utvikling: En leder som er et helt menneske, streber kontinuerlig etter personlig og faglig utvikling. Dette inspirerer teamet til å gjøre det samme.

Når en leder praktiserer disse prinsippene, skaper de et mer harmonisk, trygt og produktivt arbeidsmiljø. Medarbeidere føler seg sett, hørt og motiver til å yte sitt beste. Dette fører ofte til høyere jobbtilfredshet og bedre teamytelse. I en tid der arbeidsplassen blir stadig mer opptatt av trivsel, mangfold og inkludering, er lederen som er et helt menneske en avgjørende faktor for å bygge sterke og bærekraftige organisasjoner. Ved å kombinere profesjonell dyktighet med empati, selvbevissthet og en sunn jobb-fritid-balanse, kan slike ledere være med på å skape en bedre fremtid for både sine team og organisasjonen som helhet.

𝕃𝕒 𝕠𝕤𝕤 𝕥𝕚𝕝𝕝𝕒𝕥𝕖 𝕠𝕤𝕤 𝕤𝕖𝕝𝕧 𝕠𝕘 𝕙𝕧𝕖𝕣𝕒𝕟𝕕𝕣𝕖 𝕠𝕘 𝕧æ𝕣𝕖 𝕞𝕖𝕟𝕟𝕖𝕤𝕜𝕖𝕝𝕚𝕘e 𝕡å 𝕒𝕝𝕝𝕖 𝕝𝕚𝕧𝕖𝕥𝕤 𝕙𝕠𝕝𝕕𝕖𝕡𝕝𝕒𝕤𝕤𝕖𝕣 – 𝕚𝕜𝕜𝕖 𝕓𝕒𝕣𝕖 𝕡å 𝕧𝕖𝕣𝕕𝕖𝕟𝕤 𝕕𝕒𝕘𝕖𝕟 𝕗𝕠𝕣 𝕡𝕤𝕪𝕜𝕚𝕤𝕜 𝕙𝕖𝕝𝕤𝕖, 𝕞𝕖𝕟 𝕙𝕧𝕖𝕣 𝕕𝕒𝕘!

 

 

 

 

 

Back To Top