skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

207: Mangfold og inkludering

Det skrives mye og snakkes høyt om mangfold og inkludering.

At vi skal møte mennesker der de er, uten å diskriminere. At det skal handle om likeverd uavhengig av bakgrunn, kultur, kjønn, legning, funksjonsvariasjon, tro eller livssyn. Mye av dette er sogar nedfelt i lover både nasjonalt og internasjonalt gjennom FN´s menneskerettigheter.

Mangfold og inkludering er hjørnesteiner for et rettferdig og bærekraftig samfunn, sies det. Mangfoldet i menneskers bakgrunn, erfaringer, talenter og perspektiver beriker samfunnet vårt og gir oss muligheten til å løse komplekse problemer på kreative måter. Inkludering betyr å aktivt anerkjenne, respektere og verdsette denne mangfoldigheten, og sørge for at alle har like muligheter og tilgang til ressurser. Det handler om å bygge broer, bryte ned barrierer og skape et samfunn hvor hver stemme blir hørt og hver person har en plass ved bordet. Mangfold og inkludering er ikke bare en verdi, det er en nødvendighet for å fremme rettferdighet, vekst og harmoni i våre samfunn og organisasjoner.

Hva er det som gjør at det er så lang vei mellom ord og handling? Når topplederen vi rekrutterte til, velger  å ikke ansette fordi kandidaten gikk med feil merke på jakka,  heiet på feil fotball-lag – så forstår vi at det er en lang vei å gå. Fordi de færreste bruker tid på selvrefleksjon, selvobservasjon, bevisstgjøring og mental trening.

Vi peker. Det er alle de andre det er noe galt med, noe rart med, noe uforstående med. At det er de andre som gjør feil,  som tenker feil, som sier feil, som  føler feil.

For å skape en bærekraftig verden, et bærekraftig samfunn, bærekraftige ledere og team – er det ingen annen måte å starte på  enn  med seg selv og sin egen personlige  utvikling. Du må ville søke innover, ville få selvinnsikt, vill bli mer  selvbevisst og utvikle deg personlig –  for at vi samlet skal kunne nå FN´s bærekraftmål. Nyere forskning støtter dette. Til det finnes ingen quick fix. Jorda er i krise – vi er i krise. Så hva kan lille mann og kvinne gjøre?

Tiden er inne for  selvransakelser og se på egne fordommer – små og store. Hva er det du frykter? Og hvorfor? Det krever en god dose mot og ærlighet å gå dit.  For vi har alle fordommer, predisposisjoner og allergier. Men de fleste av oss rasjonaliserer dem bort og gjemmer dem bort, kanskje endog for seg selv. Det blir litt som med Joharis vindu – at noen predisposisjoner vet bare du at du har,  noen vet andre at du har og ikke du, noen vet dere begge at du har og noen er skjulte både for deg og de andre, inntil du blir tvunget til å ta stilling.

Elefanten og rytteren

Mangfold og inludering handler om å skape en verden som fungerer for alle. Vi kan ikke snakke om dette uten å snakke om hjernen. Dypere personlig innsikt krever blant annet en dose psykologi og anatomi. Når vi snakker om tenkehjernen (pannebrasken eller neocortex om du vil) refereres den gjerne til som rytteren, den yngste, minste delen av hjernen som er bevisst, analytisk og som tar beslutninger. Mens følelseshjernen refereres til som elefanten, den største og eldste delen av hjernen som er ubevisst. Her utvikles empati, her er frykt- og gledesenteret.  Elefanten trives best i komfortsonen og hater endringer.  Derfor vil den gjøre alt for å beskytte deg mot det som strider mot alt du har lært  og erfart. Selv om noe ikke er farlig, vil den sende ut stresshormoner og gjøre alt for å stanse deg når noe er nytt og annerledes – og den er rask til å sende deg til «worst-case-scenarios».

Endringer av tanker, atferd og følelser er kun mulig om du får rytter og elefant til å være på lag,  og da må rytteren forstå elefanten og sørge for at elefanten har forstått at selv om noe kan virke skummelt, så er det ikke farlig. Klarer rytteren å overbevise om at det ligger frihet på andre siden av frykten, ja da blir elefanten med. I tillegg hjelper det å legge forholdene til rette og slippe det du frykter innpå deg. Oppsøke det, identifisere, bli kjent med det. For hva er det verste som kan skje? At du må ta ansvar for feilaktige tanker, predisposisjoner eller fordommer?  At du ikke kan tillate deg å føle deg som et offer lenger? At du må avlære deg feilaktige sannheter? Det kan være farlig det! (sitat Ludvig i Flåklypa)

Når du blir bedre kjent med deg selv, ditt eget mangfold,  dine egne fordommer og allergier, blir det enklere å møte mangfoldet i andre.  Vi har coachet mennesker fra hele verden, og mest av alt er vi like. Vi er alle av en menneskelig rase med samme indre lengsel etter å høre til, bli sett, ha mening i livet og kjenne at vi er riktig skrudd sammen. 

La oss tillate oss selv og hverandre å være menneskelige – leve mangfoldet!

 

Vi er Signe og Tove @bevisstevalg.com – vi bygger fremtidens ledere og team!

Back To Top