skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

206: Hvorfor bevisste valg?

I høst fyller Bevisste Valg 8 år!  Valg av navn sommeren 2015 var gjennomtenkt, bevisst og ambisiøst. Ambisiøst fordi det er ikke lett å ta bevisste valg til enhver tid. Hjernens bevisste og ikke minst ubevisste prosesser og tankevirus har det med å tulle det til for de fleste av oss.

Bevisste valg refererer til beslutninger som blir tatt etter nøye overveielse, refleksjon og vurdering av alternativer og konsekvenser. Dette innebærer å være oppmerksom på dine egne verdier, mål, preferanser og prioriteringer, samt å ta hensyn til hvordan valgene kan påvirke deg selv og andre.

Når du tar bevisste valg, tar du aktivt kontroll over dine handlinger og beslutninger. Du tar ansvar for resultatene av dine valg og handler i tråd med det som er viktig for deg. Dette kan gjelde i ulike livsområder, inkludert personlige, faglige, økonomiske og mellommenneskelige beslutninger.

Kjennetegnene på bevisste valg inkluderer:

  1. Selvbevissthet: Du forstår dine egne verdier, mål og behov.
  2. Refleksjon: Du tar deg tid til å tenke gjennom alternativene før du tar en beslutning.
  3. Ansvarlighet: Du aksepterer konsekvensene av dine valg, både positive og negative.
  4. Prioritering: Du prioriterer de tingene som er viktigst for deg og tar beslutninger som er i tråd med disse prioriteringene.
  5. Målrettethet: Du tar beslutninger som hjelper deg med å nærme deg dine langsiktige mål.
  6. Hensyn til andre: Du tenker på hvordan dine valg kan påvirke andre mennesker og tar hensyn til deres behov og ønsker.
  7. Konsekvensvurdering: Du vurderer potensielle konsekvenser av dine valg på kort og lang sikt.

Bevisste valg kan hjelpe deg med å leve et mer meningsfylt og autentisk liv, da de tar hensyn til dine egne ønsker og verdier. De kan også bidra til bedre beslutningskvalitet og redusert risiko for impulsive eller uoverveide handlinger. Det er viktig å merke seg at bevisste valg ikke nødvendigvis betyr at det alltid vil være en enkel eller rask beslutningsprosess. Noen ganger krever det tid og innsats å nøye vurdere alle aspekter av en beslutning. Beskrivelsen av hjernen som «elefanten» og «rytteren» er en metafor som ofte brukes i en av våre favorittbøker «Switch: How to Change Things When Change Is Hard» av Chip Heath og Dan Heath. Denne metaforen brukes for å illustrere to forskjellige deler av vårt indre selv som påvirker beslutningstaking og atferdsendring:

  1. Elefanten: Elefanten representerer den emosjonelle og irrasjonelle delen av hjernen. Den er stor, sterk og drevet av følelser og instinkter. Den kan være sterk og sta, og den ønsker ofte øyeblikkelig tilfredsstillelse. Elefanten er impulsen og lidenskapen som kan drive oss mot våre ønsker og mål, men den kan også være vanskelig å kontrollere.
  2. Rytteren: Rytteren representerer den rasjonelle og analytiske delen av hjernen. Den er den som tenker, planlegger, og tar beslutninger basert på logikk og fornuft. Rytteren prøver å styre elefanten ved å gi den retningslinjer og mål å følge. Rytteren har begrenset viljestyrke og tålmodighet, og den kan bli overveldet av den sterke elefanten hvis den ikke er forsiktig.

For å oppnå vellykkede endringer eller ta gode beslutninger, er det viktig å forstå at både elefanten og rytteren spiller en rolle. Rytteren kan hjelpe med å sette mål, lage planer og analysere alternativer, mens elefanten gir den emosjonelle drivkraften og motivasjonen. For å oppnå endring, må rytteren lære å styre elefanten ved å appellere til dens følelser og motivere den i riktig retning.

Denne metaforen er nyttig for å forstå atferdsendring og beslutningstaking, spesielt når det krever å overvinne motstand eller endre vaner. Ved å arbeide sammen med både «elefanten» og «rytteren» kan man øke sjansene for suksess når man prøver å oppnå personlige eller profesjonelle mål.

Vi bistår deg på veien mot bevisst lederskap!

 

Vi er Signe og Tove @bevisstevalg  – vi bygger fremtidens ledere og team!

 

Hjelpekilde: Chat-GPT

Back To Top