Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

205: Kunstig intelligens og ledelse i endring

Kunstig intelligens gjør sin entre på flere nivåer i samfunnet, og kommer til å bli et viktig verktøy for å systematisere, effektivisere, analysere og ta over oppgaver av administrativ og produktiv art. Dermed får du mer tid til å lede menneskene dine.

Det blir annerledes nå. Du kan ikke lenger gjemme deg bak eller rasjonalisere bort mangel på tid til å lede fordi du må administrere, rapportere, analysere og flytte papirer.

Nå får du tid til å lede menneskene dine, og ditt ansvar er å frigjøre potensialet i dem. Du skal fortsatt uttrykke visjon, mål og verdier – være en rollemodell. Og din verdi skal ikke nødvendigvis lenger bare knyttes til hva du vet eller hva du oppnår. Og det betyr å omfavne usikkerhet – og ikke alltid ha svar på alt.

Her er nøkkelen:

I stedet for å gi råd og fortelle dem hvordan dine ansatte skal løse oppgavene sine:

  • Still dem spørsmål.
  • Utfordre dem (på en positiv måte) til å finne det ut.
  • Lær dem å tenke selv
  • Tren dem på selvledelse

Det kan virke som en mer langsom måte å lede på, og du kan komme til å begynne føle deg mindre nyttig. Men det er bare i begynnelsen.

Så fortsett med det, og du vil bryte den overdrevne avhengigheten av deg som leder, redusere arbeidsbelastningen din og koble teamet ditt på meningsfylt arbeid som inspirerer og motiverer dem til å ansvar, eierskap og selvledelse.

Og du, du vil kunne bli en superleder!

 

Vi er Signe og Tove @bevisstevalg.com – Vi bygger fremtidens ledere og team!

Back To Top