skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 202: Hvem forhandler du med når du sier opp jobben din?

Så hva skjer om du sier opp jobben din nå? spør jeg kandidaten etter to gode møter.Vil sjefen tilby deg mer i lønn? En annen stilling? Hva tror du? Det er ikke lett å si, svarer hun. Jeg er en veldig lojal person, men har vært her i så mange år nå at jeg lengter etter nye utfordringer i en ny bransje, om jeg skal lytte til meg selv. Men det blir ikke lett å si opp om jeg får tilbudet om jobben.

 Kandidaten får tilbudet om jobben og leverer sin oppsigelse noen timer etter. Men lederen vil ikke la henne gå. Han vil ha et møte med henne og gir henne mulighet til å tenke lenger og til å trekke tilbake oppsigelsen.

Er du sikker på at dette er så lurt? Gå over til en helt annen bransje? Hva skjer om du ikke lykkes? spør han henne på møtet.  Vi kan gi deg nye utfordringer her. Større lederansvar og andre betingelser. Vi er svært fornøyde med jobben du har gjort hos oss, og vil nødig miste deg.

 Etter litt frem og tilbake, takker kandidaten ja til jobben i ny bransje.

Hvem forhandler du med når du skal takke ja eller nei til en ny jobb?

Hvem forhandler du med når du skal ta en beslutning?

Din indre kritiker (eller sabotør som vi liker å kalle den) eller din indre veileder? Din indre veileder er den som vet hva du vil og hva som er viktig for deg.

Tilsynelatende gode intensjoner og råd fra tidligere sjefer og kollegaer kan være stemmer fra en kamuflert redsel eller frustrasjon over tanken om merarbeid og tap av kompetanse. Det kan også komme skjulte sabotørstemmer gjennom misforstått omsorg fra dine nærmeste.

Vær bevisst på at de også kan være med på å aktivere egne sabotørstemmer som f.eks. sier Dette blir skummelt! Hva om du ikke lykkes? Hva om du gjør feil? Hva om du ikke klarer det? Hva om du dummer deg ut? Hva om du ikke er smart nok? Hva om du ikke klarer å lære det du skal?

 Minn deg selv på motivasjonen som fikk deg til å søke deg ut, og konferer med din indre veileder som vil deg vel. Ikke la noe eller noen gjøre deg mindre enn du er.

For HVA OM DET GÅR BRA?

 

__________________________________🌹_____________________________

NB! Kjære leder, i dagens arbeidsmarked er det viktigere enn noensinne å se og lytte til dine ansatte, bry deg om, verdsette og være tett på. Hvis ikke risikerer du å miste verdifulle ressurser som du selv kunne ha videreutviklet og forvaltet. Det er for sent når oppsigelsen kommer. Dog noen ganger er det på sin plass for den ansatte å

Back To Top