Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 198: Lihkku sámi álbmotbeivviin!

Jeg har alltid savnet at det samiske tar en større plass i det offentlige rom, og at det samiske i Norge skal være er en viktig del av vårt land og vårt mangfold. Det gleder meg at yngre krefter tar de samiske uttrykkene tilbake, tar det samiske språket tilbake, og er med på å normalisere det å ha samisk identitet.

For hva vil det si å være samisk – hva er vi, og hva er vi ikke? For hvem er du i dette landskapet, og hvilken kultur hører du til? Hvordan definerer du din identitet og tilhørighet, enten du er samisk eller norsk, eller noe annet?

 

Jeg er vokst opp med en fot innenfor det norske og en fot innenfor det samiske, i hjertet av Sápmi – hvilken gave å kunne definere seg som begge deler – for ja, jeg er begge deler – jeg trenger ikke å velge det ene fremfor det andre – jeg kan få være den jeg er med hele hjertet!

Det forunderlige er at det fremdeles i 2022, er så stor uvitenhet om samisk identitet og samfunnsliv i Norge generelt, i alle samfunnslag. Kunnskapen, debattene, politikken er lite kjent, og samene blir sett på et eksotisk folk som de fleste ikke forholder seg til. Oppleves det samiske like fremmed for de fleste nordmenn som mennesker fra fjernere kulturer er det?

Jeg heier på de unge kreftene som er ambassadører for det samiske på hver sin måte, og som våger å vise seg frem. Ikke fordi de mener det samme, er ensformige, ikke nødvendigvis politiske aktive, men som våger å vise frem mangfoldet i det samiske.

Jeg heier på ungdommen og beundrer det motet og kjærligheten mange har for at det samiske skal få en tydeligere stemme og tydeligere synlighet i dette landet. Det gleder meg at flere og flere tar både språket og kofta tilbake, spesielt i områder hvor fornorskningen har vært sterkest og språket er blitt borte. Det samiske samfunnet er i utvikling og bevegelse og er levende i hele landet, ikke bare i de samiske områdene som er kjent.

Vi i Bevisste Valg brenner for mangfold og mangfoldledelse, inkludering og ærlig kjærlighet. Vi trenger tydelige stemmer for mangfoldet som våger å slippe mangfoldet inn i varmen. Det betyr i praksis at mangfoldet får blomstre, utvikle seg og være en stemme i rommet. Dette gjelder både i arbeidslivet og i samfunnet generelt.

Det er med stolthet og glede vi vil gratulerer alle i Norge med samenes nasjonaldag!

Lihkku sámi álbmotbeivviin!

 

Signe Lindi 7 februar 2022

Back To Top