skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 197: Hvor bevisst er du egne hersketeknikker?

Hun får applaus på salgsmøtene, sier han.

Hun er en av dem som selger mest. Hun bidrar godt til bunnlinja for å si det sånn. Men jeg forstår ikke at ikke ledelsen ser at det er hun som er flaskehalsen når det gjelder nyansatte som begynner og slutter? Det er selvsagt fordi hun omsetter for mest at de ser det mellom fingrene – eller ikke vil se det som skjer nesten hver gang noen begynner hos oss.

Hva mener du egentlig? spør jeg.

Det var akkurat som om det blir jaktet på feil hos andre, og særlig hos de nye eller hos andre som kunne komme til å bli satt i et bedre lys enn henne selv. Jeg har ikke telling på alle de gangene hun kommer inn til meg og forteller om hvor håpløs den nye er med sjikanerende, vulgære beskrivelser.

Hun er en mester i sette folk opp mot hverandre – hvis det er noen eller noe hun ikke liker, fortsetter han. Jeg er sterk og klarer meg, og levere bra tall selv. Jeg har sagt i fra mange ganger både til den det gjelder og til ledelsen, men det skjer ikke noe. Det tærer på å se alle de flotte menneskene som kommer og går hos oss. Som med letthet burde lykkes under de riktige forutsetningene. 

Jeg er her hos deg nå fordi jeg ikke orker å være med på denne reisen mer. Jeg er i ferd med å bli en utgave av meg selv som jeg ikke liker. 

Mannen jeg lytter til kommer tydelig fra et miljø preget av hersketeknikker.

En tid tilbake overvar jeg foredraget til professor Berit Ås´foredrag om hersketeknikker.

Det er gått mer enn 30 år siden Berit Ås identifiserte,  skrev om og diskuterte hersketeknikkene for første gang.  Å kjenne hersketeknikkene innebærer at du kan avsløre, ufarliggjøre og redusere virkningen av dem. Professor Berit Ås har gitt oss en nøkkel til å forstå hva som skjer når de ikke blir lyttet til, overses eller ignoreres. Det behøver ikke være den enkelte som argumenterer dårlig eller ikke får fram poenget godt nok. Det behøver ikke ha noe med deg som enkeltperson å gjøre overhodet, men mer med gruppen eller forholdet du er i.

Berit Ås identifiserte følgende hersketeknikker:

1. Usynliggjøring

2. Latterliggjøring

3. Tilbakeholdelse av informasjon

4. Fordømmelse uansett hva du gjør

5. Påføring av skyld og skam

Noen hersketeknikker er lett gjenkjennelige – andre ikke. Berit Ås skrev at hersketeknikkene i prinsippet gjelder alle slags grupper – blant både kvinner og menn. Teknikkene brukes både bevisst og ubevisst mellom foreldre og barn, i parforhold, i venneforhold og på jobb.

Det verste er når det foregår i det stille, tilsynelatende usynlig. At det kan foregå over lang tid, før man forstår hva det er som egentlig skjer. For mesterne i hersketeknikker kan jo i tillegg være både sjarmerende, morsomme, kanskje en av dine ledere eller til og med kjæresten din?

Du kan ikke endre på andre, du kan til nød hjelpe dem med å oppdage det i seg selv. Den eneste du helt sikkert kan endre på, er deg selv. For hjernen er fleksibel helt til hjernesvikten eventuelt rammer.

Det må minst to til for at en hersketeknikk skal fungere, hva skal til for at du ikke lar deg herse med?

Back To Top