skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 196: Fra ledelse til superledelse – 5 tips for å bli en superleder

Forskning viser at ansatte i større grad ønsker fleksibilitet når det gjelder hvor og når de skal jobbe. Tilgjengelig teknologi sammen med en langvarig pandemi har satt fart på denne utviklingen. Arbeidslivet er i bevegelse, og det er kamp om riktig kompetanse. Dette krever noe annet av deg som leder enn tidligere.

Så havna vi der igjen – i startblokka – opplevelsen av å måtte rykke tilbake til start – gå samme runden på nytt – tilbake til mer hjemmekontor, mange begrensninger, mindre frihet og mindre utfoldelse av livet.

… et øyeblikk kjennes det slik, men er vi ikke blitt litt mer robuste, lært oss å navigere i den nye verdenen av teknologi og begrensinger, mer fleksible i hverdagen og i livet?

Det er nå det gjelder å ikke stivne i startblokka! Sett deg i førersetet! Det er du som bestemmer hvordan du velger å håndtere situasjonen du står i. Egentlig er det ganske enkelt: det er opp til deg selv å velge hvordan du vil forholde deg til den siste runden med restriksjoner…. og likevel så vanskelig. Hvorfor skal du bruke så mye energi og krefter på det som ikke tjener deg og på det som begrenser deg? Hvorfor bruke så mye energi på det du ikke kan gjøre noe med?

Tiden med pandemi har kanskje gitt deg en annen selvinnsikt. God selvinnsikt gir god selvledelse. Superledere er dyktige i selvledelse, og evner å lede andre til å begå selvledelse.

Det er mange årsaker til at selvledelse er viktig.

Ansatte som leder seg selv opplever større grad av mestring, økt trivsel og arbeidsglede, bedre kvalitet på jobben, mindre fravær, stress og angst.

For ledere i ny tid er det viktig å ha evnen til å begå selvledelse for å kunne gi de ansatte tillit til å utføre jobben selvstendig.

Hvordan kan selvledelse være veien til superledelse?

 Ifølge de fremste forskerne på superledelse er en superleder en leder som er god til å begå selvledelse, og som derfor fungerer som en god rollemodell gjennom å trene andre til å begå selvledelse (Martinsen, Glasø,Thompson, BI 2018)

En superleder ser på selvledelse som en investering.

Hvordan bli en superleder?

For å bli en superleder er det spesielt fem områder vi har fokus på:

  1. Bevisstgjøring av egen verdi- og ressursplattform
  2. Bli kjent med din indre kritiker og indre veileder
  3. Bevisst bruk av tid i forhold til oppgaver, prioritering og egen evne til å løse dem.
  4. Målrettet trening over tid i det virkelige liv.
  5. Selvobservasjon, selvevaluering og refleksjon av selvsnakk, tanker, følelser og adferd.

Som superleder vil du kunne skape et team av selvledere, slik at du frigjør tid og ressurser til det som skaper resultater både for deg og selskapet du jobber i.

Back To Top