Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 184: Å ta bolig i seg selv

I helgen har jeg vært på en av mine restitusjonsnisjer – steder der jeg trekker meg tilbake for å være meg selv. Stille tid. Tanketid. Lesetid. Skrivetid. Frisk luft. Snø. Ski. Søvn. Familie.  

Det hender at vi tøyer personligheten vår så mye eller så lenge, at behovet for restitusjonsnisjer dukker opp. Det er nemlig ikke bra for oss å forestille seg for lenge eller for mye. Du har det selvsagt best når du kan være deg selv så mye du kan. 

I helgen har jeg lært meg dette nye ordet; RESTITUSJONSNISJER. Jeg har endelig  lest ferdig boken Stille skrevet av advokaten Susan Cain – som blant annet handler om introvert styrke i en verden som aldri slutter å snakke.  Boken kan jeg virkelig anbefale. Den handler ikke om at introvert er bedre enn ekstrovert eller motsatt – men den handler om å forstå og kjenne hverandres styrker og egenskaper i en verden hvor det ekstroverte idealet i stadig større grad preger vår kultur.  Det handler blant annet om å våge å sette seg selv i rett lys, og at vi bruker de evnene som er gitt oss  til å gjøre det arbeidet vi elsker.

Susan Cain skriver blant annet at «vi ville hatt det bedre hvis vi vurderte mulighetene til restitusjonsnisjer like nøye som vi sjekket fraværsregler ved familiekriser og helseforsikringsplan, før vi takket ja til en jobb. Introverte bør spørre seg; kommer jeg til å få holde på med min type aktiviteter som å lese, lage strategiplaner, skrive og forske? Kommer jeg til å få sitte for meg selv og jobbe, eller vil jeg måtte forholde meg til det konstante presset i et åpent kontorlandskap? Ekstroverte bør også se etter restitusjonsnisjer. Gir jobben muligheten til å snakke, reise og møte nye mennesker? Er arbeidsmiljøet stimulerende nok? Hvis jobben ikke er perfekt for meg, er arbeidstiden fleksibel nok til at jeg får avreagert etter jobb?»

Jeg er så heldig at jeg sitter og intervjuer digitalt en del yngre mennesker mellom 18 og 25 år. Ei klok jente på 18, med femtiårs erfaring – satt der sterk, rakrygget og modig,  etter først og ha fortalt meg om barndommmens konstante mobbing mellom 1- 9. klasse pga kronisk sykdom, – at «når jeg tenker tilbake, så er jeg er glad for de årene, for de har gjort meg til det mennesket jeg er i dag! I dag velger jeg å se på meg selv som unik, spesiell, og jeg skal vise verden at jeg kan oppnå det jeg vil!» Jeg ble selvsagt svært positivt berørt og tenker at kan en 18 åring klare å komme så langt med en så tung historie – kan hun komme så langt hun vil. Hun er praktisk talt allerede der! Og slik er verden full av energiske, ustoppelige ungdommer som står på trappene til sine første jobber. De er både ekstroverte, introverte og mange midt i mellom; ambiverte. Og mange introverte er allerede dyktige til å spille ekstroverte.  En dag håper jeg alle dere unge  finner det som vekker deres lidenskap eller som fungerer som en velkommen utfordring i arbeidslivet, og at dere underveis lærer dere å kjenne egne restitusjonsnisjer!

Det bor umåtelig mye godt i kommende arbeidsstokk,  ta de vel i mot, kjære venner.

 

Det gjelder å ha mot til å være den man er. Og ikke miste motet fordi man er den man er. (Thorvald Gahlin)

Back To Top