Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 181: Det viktigste er at helsa holder?

Det viktigste er at helsa holder! Sier folk. Ofte. Det er veldig ofte at helsa IKKE holder! Selvfølgelig er helsa viktig, men det viktigste er at vi fortsatt puster! At vi får lov til å puste!

Har du tenkt over alle overgangene du gjennomgår i løpet av ditt liv? Alle tingene i livet, som gjør at du endrer retning, utvikler deg – får deg til et nytt sted? Noen ganger selvvalgt  eller av de rundt deg – andre ganger livets egen evne til å ta noen plutselig svinger du ikke ante ville komme. Overganger kan være både positive og negative, og ofte oppleves de som smertefulle – fordi du blir dyttet utenfor komfortsona.

I andre enden av smerte – er du  – den du blir  – etterpå. 

Det er disse tingene som gjør deg til den du er i dag. Er du bevisst disse hendelsene – og hva det faktisk gjør med deg? Det er jo ikke slik at det stopper. Hele livet går vi gjennom disse overgangene og hendelsene. Noen små og noen brutalt store – menneskeskapte  – eller naturskapte.

Hvor godt vi står i slike endringer – vil blant annet avhenge av hvor godt du er fundamentert i eget liv; ditt ståsted, din selvfølelse og selvtillit, ditt nettverk, din resiliens – som det så fint heter på norsk. Det er mye ved din personlighet og evne til å takle motgang, stress og negative hendelser som vil påvirke hvordan du kommer deg gjennom disse. Noen mennesker håndterer slike hendelser forbløffende bra, det er dette resiliens handler om. Andre mennesker vil bli mer preget, og kanskje få nedsatt livskvalitet eller oppleve psykiatriske symptomer – og aldri mer bli den samme igjen. Dette innebærer store forskjeller i livskvalitet og velvære.

En brutal stor endring i livet, kan for noen være å miste jobben. Forskning viser at det å miste jobben ufrivillig kan være et av livets største traumer.  

Resiliens er et fornorsket begrep for det engelske ordet ”resilience”, og beskriver god psykososial fungering til tross for at man har opplevd påkjenninger. Resiliens manifesterer seg ved markerte individuelle forskjeller i måten man håndterer risiko på. Man kan si at resiliens handler om normal utvikling under unormale forhold (Borge, 2010). Andre ord som kan assosieres med resiliens, men som ikke er like dekkende, er motstandskraft, fleksibilitet, elastisitet, beskyttelse og mestring.

Når vi rekrutterer er vi selvsagt opptatt av å måle resiliens, i den grad det er mulig.  For du vil møte motgang! Vi vil gjerne vite noe om din følelsesmessige robusthet. Evnen til å være realistisk optimist, gir deg noen fordeler ved motgang. Det å hele tiden ha evne til å komme tilbake og finne  veier ut av de vanskelige situasjoner, finne ny mening og være åpen for nye erfaringer og utfordringer – og ikke minst evne å takle hverdagens stress og strabaser.

Og fortvil ikke! Det er mulig å bygge resiliens – og øve seg mentalt på realistisk optimisme.  Det er krevende, og for mange krever det sin livsreise. Men der det er vilje og motivasjon  – er ingen ting umulig! For hjernen er heldigvis vitenskapelig bevist fleksibel!

Med ønske om en realistisk optimistisk uke til dere alle – vi trenger det nå!

 

 

 

 

Back To Top