Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 180: Hva gir livet ditt mening?

Hvordan velger du å farge din virkelighet?

Hva gir livet ditt mening?

Hva ønsker du å utrette på broen mellom liv og død?

Består ikke livet av en rekke mål og behov som skal nås og dekkes på både kort og lang sikt – noe som beveger vår atferd? Mer eller mindre bevisst og ubevisst handler vi for å hele tiden føre kropp og sinn i balanse.

Eller lever du uten mål og mening?

Vi møter mange som har latt seg bli til noen de ikke er. Hvor mål og mening har blitt usynlig, begravd eller undertrykt.  Inspirasjonen, eierskapet og engasjementet har forsvunnet. Og slik er det kanskje med mange i dag hvor vi alle lever i en slags unntakstilstand med hver våre måter å  overleve dette på.

Hvem har ansvar for målene der du jobber? Vet du hva som er ditt ansvar – dine oppgaver – og hvorfor? Vet du hvorfor gjør du det du gjør? Alt er jo i endring!  Hva er ditt ansvar?

I forkant av hver ny rekruttering vi starter hos en ny kunde, går vi alltid inn og intervjuer de menneskene som skal ha ny leder eller kollega. Hva forventer de av sin nye leder? Hva tenker de om det å jobbe her? Hva finnes av forventninger – skrevne og uskrevne regler – faglig? Sosialt? Internt? Eksternt? Og hvorfor er de her? Hvorfor skal noen begynne å jobbe her? Hva er målet? Visjonen?

Overraskende mange klarer ikke å svare på HVORFOR –  eller hva visjonen faktisk er. Og alt for mange jobber uten tydelige krav og forventninger fra hver sin lille tue.  Det er trist at så mange ønsker seg til et annet sted enn der de er – hvis de virkelig fikk velge – uten at de gjør noe med det.

De dyktigste lederne er klar over styrken de har ved å kommunisere tydelig HVORFOR. Slik skapes tydelige verdier, mål og mening – som blir til eierskap, stolthet og arbeidsglede.De dyktigste lederne er de som inspirerer organisasjonen mot meningsfulle mål, og som evner å å se når det er på tide med en kursendring grunnet endringer i markedet – være seg eksternt eller internt. De dyktigste lederne er tilpasningsdyktige og fleksible.

Hvis jeg dør i morgen – vil jeg være fornøyd med reisa jeg har gjort?

Mange mål er nådd. Mange av mål nådde jeg ikke. Men jeg lærte noe av alle prosessene, og i ettertid er det enklere å se gaven i hvert tap. Slik skapes erfaring, kunnskap og forhåpentligvis litt visdom. Bevisste Valg er opptatt av hva som skaper optimal fungering i arbeidslivet, og har positiv psykologi som vitenskapelig fundament i alt vi gjør. Vi  drives av å bevisstgjøre deg og gi deg innsikt rundt egen verdi- og ressursplattform, slik at du kan ta bevisste valg fra riktig sted.  Slik blir det enklere  å tydeliggjøre egen visjon, mål og delmål –  både privat og profesjonelt. Visualisere! Reflektere. Stake ut kurs. Minne seg selv på. Evaluere. Endre. Alt henger sammen – og bevisst selvledelse er ditt viktigste verktøy.

Livet er et øyeblikk – livet er et blaff! Grip det!

I helgen rundet jeg ett år til!

Ett år hvor jeg har fått lov til å puste ut og inn og være til. Hvor mange hjerteslag som er gitt oss, vites ikke…! Du er ikke gammel, sier min yngste datter med down syndrom. Du er blank og ny du, mamma! Tenk å være så heldig! Blank og ny, og omgitt av kjærlighet på alle kanter!

Hvis du fikk vite at du skulle dø i morgen, ville du være fornøyd med livsreisa di? 

Ha en levende, blank ny uke!

 

Å nå et mål som du ikke har, er like vanskelig som å komme fra et sted du ikke har vært.

(Inger Ellen Nicolaysen)

Back To Top