Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 179: Kompetent og verdifull

Selvfølelse og selvtillit er to begrep som ofte kan bli brukt feilaktig om hverandre. Faglitteraturen sier at selvfølelsen handler om å føle seg både kompetent og verdifull . Selvfølelsen er den du kjenner at du er innerst i ryggraden – det at du føler deg verdifull og har selvrespekt. Mens selvtillit er det som oppstår når en ytre påvirkning skapes i kraft av å mestre noe, prestere noe  – av at du gjør noe som du er kompetent til.

Hva skjer med et barn som bare roses for det det gjør? Hva skjer med et barn som bare roses for det det er? Hva skjer med et barns selvfølelse som bli mobbet,  misbrukt eller lever i dysfunksjonelle forhold i oppveksten? Hva skjer med barn som bare blir premiert og sett når de presterer noe bra? Vinner? Og hva skjer med oss inn i voksenlivet?

Det går fint an å ha høy selvtillit, og en ganske så dårlig selvrespekt. Og motsatt.  Ofte møter vi mennesker som gjennom livet har matet selvtilliten, for å kompensere for sin opplevelse av verdiløshet. De presterer igjen og igjen – og anses av andre som svært dyktige i det de gjør, men likevel kan de selv oppleve en sterk uro og mismatch – som om de går rundt og er redde for å bli gjennomskuet. Som om de lider av  «Jeg er jo ikke så bra som de sier at jeg er»- viruset. De som alltid har et men, og som kanskje ikke takker for komplimentene, men som alltid gjerne vil ha noe negativt å legge til. Når disse menneskene får i oppgave å anerkjenne seg selv gjennom å måtte si noe de ER positivt, vil de ofte trenge litt starthjelp. Heldigvis er hjernen fleksibel og kan endre spor.  Det finnes ingen quick-fix, men ved å observere, erkjenne, akseptere- kan vi trene på erstatte de destruktive egenskapene ved selvfølelsen med mer konstruktive. Over tid vil mengden av slik mental trening sørge for å redusere tiden  det tar å hente seg inn igjen etter et slikt negativt angrep fra selvkritikeren – slik at livet kan leves konstruktivt, verdifullt og ekte igjen.

Omvendt kan man på grunn av god selvfølelse være klar over sine svakheter, som igjen kan gi utslag i dårlig selvtillit.

I vår kultur kan vi bli så desperate etter å få vår belønning for det vi gjør, at vi overser verdien av det å være.  Det å verdsette et menneske for det han eller hun er, er å gi dem betingelsesløs aksept og verdi som person.

Må du gjøre noe for å være noe? Tenk om du har båret på lykken hele livet uten å ha sett den?

Hva skjer med deg når du
– …våger å puste fra magen?
– …våger å kjenne etter?
– …våger å utforske det du trenger mer av i livet ditt?
– …våger å tenke tanken på å gjøre mer av det du drømmer om?
– …våger å være mer tro mot deg selv?
– …våger å si i mot?
– …våger å bare være og ikke bare gjøre?

Glem aldri at du fortjener å ha det godt, og at en positiv selvfølelse er hjørnesteinen i et godt  liv!

 

Ha en tankefull mandag! 

 

 

Back To Top