skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 169: Å trene på nei

Vi hadde jobbet lenge med dette searchoppdraget! Det viste seg å bli et  av de mest utfordrende searchoppdragene vi hadde hatt på lenge. Noen er funnet for lette, andre er funnet for tunge og ingen er akkurat det vi er på jakt etter.  En av de neste vi finner i nettverket vårt, svarer raskt og virker veldig motivert, og vi får ham inn til et førstemøte. Vi får et inntrykk av at han allerede har lest seg opp og kan mye om både bedriften og stillingen han er forespeilet. Han blir etterhvert så interessert at han ønsker at vi sjekker både referanser og at han blir testet helt ut. Det ender med intervjuavtale hos oppdragsgiver. Natten før avtalte intervju, kommer det en kort tekstmelding om at han trekker seg

Noen ganger, der vi har gitt avslag til kandidat med begrunnelse, har det også skjedd at begrunnelsen ikke aksepteres. Og selvsagt er det lov å være uenig. Noen ganger tar vi også feil. Ikke fullt så hyggelig når det etterfølges av flere truende tekstmeldinger og oppmøter i etterkant.

Det er svært sjelden at et oppdrag ikke lar seg løse. Enkelte, litt særegne oppdrag, kan vi nok bruke både en og to runder på, men vi kommer alltid i mål. Vi som jobber med rekruttering, kan likevel ikke trylle. Så å forvente at et rekrutteringsoppdrag er løst kvalitativt på 2-3 uker, er sjelden noe vi kan forplikte oss til, selv om det faktisk skjer at oppdrag blir løst så fort også. 

Når vi mottar et standard rekrutteringsoppdrag (oppdrag med annonsering), kan det ta alt mellom 3-6 uker. En ytterst sjelden gang kan det ta lenger tid, og enda sjeldnere kan det vise seg å ikke komme i mål. Det kan det være flere årsaker til. Det kan ha noe med timingen, annonseringen, tidspunkt på året, mulig tilfang osv. osv.  Noen vil ikke ha damer, noen vil ikke ha menn, noen vil ikke ha de over 50, noen vil ikke ha de under 35, noen vil ikke ha en som ikke ligner på seg selv. Vi vet at mye av dette strider mot både lov, etikk og fornuft. Som leverandør får vi likevel ikke levert noe kunden ikke ønsker å kjøpe. Andre ganger forandres jobbeskrivelse gjennom prosessen – slik at da vi må begynne helt på scratch når dette skjer. 

Uansett, livet som rekrutterer/headhunter er usigelig spennende og variert.  Nye prosjekter, nye kunder, eksisterende, gode, gamle kunder – nye kandidater, spennende bransjer, leveringsfrister, evig jakt etter den riktige kandidat og fornøyde kunder. Alltid i vandring mot lyset – mot løsningen – riktig kompetanse på riktig plass! For hver nye prosess, for hvert nytt menneskemøte, blir vi stadig mer ydmyke –  for vi blir aldri utlært på mennesker! 

Med ønske om en høflig uke – kanskje dette er uken du skal trene på å takke nei og på å tåle andres nei?

Nei er vanskelig. Nei er ubehagelig.
Nei krever forklaring. Nei er livsviktig, og vi må trene.
Ikke minst på å tåle andres nei.
Først da kan vi svare et ekte ja.

(Kathrine Aspaas)

Back To Top