skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Nr. 161: Coaching – Når Kan Vi Si At Det Virker #3?

Nr. 161: Coaching – når kan vi si at det virker #3?

I serien med blogginnlegg av samtaler med noen av våre kjære coachingkunder, har vi her gleden av å presentere Manprit Singh. Manprit har jobbet som logistikkspesialist i mange år og trengte litt drahjelp for å komme videre.

Hvorfor valgte du coaching?  Jeg fikk tilbud om coaching som en del av en sluttpakke og benyttet meg av muligheten.

Hva oppnådde du med coachingen og samtalene? Jeg fikk et nytt syn på meg selv, både mine ferdigheter og resultater. Coachingen ga meg gode råd og alternative arbeidsmetoder som fungerer og som er tilpasset meg.

Hva var det beste med coachingen for deg? Det beste var å bli analysert og drøftet og å se dette notert på en tavle. Dette ga meg et dypere innblikk i meg selv og selvtilliten min fikk et løft. Jeg oppdaget og ble bevisst på mine egenskaper og verdier som jeg ikke har sett på som viktig tidligere. Jeg ble også bevisst på alternative måter å løse utfordringer på som jeg synes har vært vanskelig.

Hvordan har coachingen påvirket ditt lederskap/ditt liv? Hva er annerledes etter coachingen? Coachingen har for det meste påvirket mitt arbeidsliv, da jeg aktivt bruker læringen fra coachingen i det daglige. Det har gitt meg gode arbeidsmetoder som er tilpasset meg og som jeg kan bruke for å løse utfordringer.

Hvorfor vil du anbefale coaching til andre? For meg har coaching vært et utrolig viktig personlig verktøy. Coachingen kan brukes av mennesker i alle mulige arbeidssituasjoner for å videreutvikle sine personlige egenskaper. Dette er noe helt annet enn personalsamtaler og utviklingsverktøy på arbeidsplassen. Coachingen er individuelt tilpasset hvor man selv er i fokus.

Tusen takk for at du ville stille opp, Manprit! Vi ønsker deg masse lykke til videre fremover! Og skulle noen som leser dette, være på jakt etter en spennende logistikkspesialist – er det bare å kontakte Manprit!

Nysgjerrig på coaching du også? Vi kan hjelpe deg til å bli bevisst på hva som er viktig for deg og se deg selv med nye øyne! Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss!

Med ønske om en fortsatt strålende fin og vårlig uke!

Back To Top