skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 160: Coaching – når kan vi si at det virker #2?

Coaching er et verksted for læring! Hver enkelt finner sine svar og sin balanse i livet. Hva må du ha for å være tilfreds? Hva gir energi? Tar energi? Hva er ditt livsoppdrag eller ditt lederoppdrag?

I coaching skreddersyr vi prosessen til den enkelte. Agendaen er din. Vi lytter, stiller forløsende, utfordrende spørsmål, støtter, utfordrer og gir konstruktive tilbakemeldinger og oppgaver. Mennesket kan endre atferd – men vi må virkelig ville det. Det er ingen quick-fix – og det er kun den som virkelig ønsker endring, som får det til over tid. Gode intensjoner er ikke nok. For veldig mange blir det en livsreise med varig mental trening for å få det livet en lengter etter.

I noen blogginnlegg fremover, har vi vært så heldige å få et knippe av våre kjære coachingkunder i tale. I dag har vi gleden av en liten prat med Mette Vik Habberstad som jobber som administrasjonsleder hos Swerock Norge AS. Swerock er en av Sveriges største leverandør av betong, steinmaterialer og tjenester til bygg- og anleggsbransjen.

Ferdigbetong har eksistert siden 1966, og eies av Swerock AB. Norwegian Aggregates ble stiftet i 1997 under navnet Verran-Grus AS . I 2011 ble selskapet overtatt av Peab Asfalt Norge AS. Under 2017 ble navnet byttet til Norrock under Ferdigbetong AS. Fra 2020 har Ferdigbetong og Norrock endret navn til Swerock som er en del av Peab-konsernet.

Så hyggelig at du vil si noen ord om din erfaring med coaching, Mette! 

Hvorfor valgte du coaching egentlig? Jeg ville rett og slett stoppe opp litt og få hjelp til å finne ut hva som var viktig for meg og i hvilken retning jeg skulle gå videre i arbeidslivet nå.

Hva oppnådde du med coachingen og samtalene? Jeg fikk tatt noen tester ganske tidlig, og hadde noen gode samtaler med Bevisste Valg som gjorde det klarere for meg hva jeg brenner for og hva som er viktig for meg – og hva som ikke er så viktig for meg. 

Hva var det beste med coachingen for deg?  Det beste med coachingen for meg var at jeg fikk fullt fokus på den store og viktige jobben det er å søke seg ny jobb, og jeg ble optimistisk med hensyn til mulighetene som er der ute.  Og jeg anstrenge meg enda litt mer, reflekterte og jobbet med oppgavene mye bedre enn jeg ville klart alene.  

Hvordan har coachingen påvirket ditt lederskap/ditt liv? Hva er annerledes etter coachingen? Coachingen har påvirket mitt liv på den måten at jeg er tryggere på meg selv, mindre opphengt i de uviktige detaljene og er blitt flinkere til å se hva som er viktig og hva som er uviktig. 

 Hvorfor vil du eventuelt anbefale coaching til andre? Jeg vil anbefale coaching til andre fordi det er så viktig å få utredet hva man vil, få en retning og vei videre med de riktige oppgavene og de gode spørsmålene, samt at det føles som å ha noen som backer deg opp i dine valg videre. 

Tusen takk for at du ville stille opp, Mette! Vi ønsker deg masse lykke til videre i den nye spennende jobben, som ikke er så ny lenger!

Nysgjerrig på coaching du også? Vi kan lede deg til skattekisten i ditt eget hode! Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss

En arbeidsglad mandag til alle våre følgere og kontakter!

Back To Top