Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 159: Coaching – når kan vi si at det virker?

Denne uken er den den internasjonale coachinguken! Å være profesjonelle, sertifiserte ICF coacher forplikter. Vår verden er i krise, og mer enn noen sinne er det behov for oss og vår coaching.

I noen blogginnlegg fremover, har vi vært så heldige å få noen av våre kjære coachingkunder i tale. Først ute har vi gleden av å presentere daglig leder og medeier i Lås1 på Lørenskog; Linda Riediger. Lås1 AS leverer tjenester og produkter innen lås og sikkerhet. Alt fra skifte av postkasselås, åpning av dør til små og store adgangskontrollanlegg – og mye mer. De legger stor vekt på kompetanse og erfaring for å gi sine kunder en trygg veiledning og gjennomtenkte løsninger. Firmaet utfører oppdrag i områdene Oslo, Romerike, Asker og Bærum.

Linda Riediger, daglig leder Lås1

Så hyggelig at du vil si noen ord om din erfaring med coaching, Linda!

Hvorfor valgte du coaching egentlig? Jeg var ny i daglig leder rollen i et mindre selskap og kjente på at jeg trengte noen å spille ball med «utenfra». Målene jeg hadde satt for driften i selskapet, som også var nystartet, ønsket jeg at vi skulle nå raskest mulig, men veien dit hadde jeg ikke helt klart for meg. Behovet for en ryddeprosess i planene og hvordan vi skulle samarbeide best og mest effektivt i bedriften var gunnlaget til at jeg ønsket coaching. 

 Hva oppnådde du med coachingen og samtalene? Coachingen med Bevisste Valg opplevde jeg som et positivt tilskudd i hverdagen, en god positiv endring. Jeg syntes jeg oppnådde å jobbe mer målrettet enn jeg gjorde tidligere og å løfte blikket for å se en større helhet. Tidlig i coachingen tok jeg en kartleggingstest som vi ofte kom tilbake til i samtalene. Vi ble enige om konkrete oppgaver fra møte til møte, og snakket om resultatene og problemer som dukket opp underveis. Ved å jobbe på denne måten kom vi videre med målene som var satt og kunne gjøre endringer underveis. Det ga en fin trygghet å snakke med Bevisste Valg, se saker fra forskjellige perspektiver og for min del jobbe mer med blant annet tydelighet og kommunikasjon. 

 Hva var det beste med coachingen for deg? Det var en spennende prosess! Det beste syntes jeg var at jeg hver gang gikk ut døren med nytt mot og iver etter å ta tak i oppgavene vi hadde satt opp til neste møte. Jeg ble mer bevisst på egne verdier og interesser som jeg kunne bygge videre på.

Hvordan har coachingen påvirket ditt lederskap/ditt liv? Hva er annerledes etter coachingen? Jeg syntes jeg jobber mer strukturert og vet nå også at det er noe vesentlig som heter å lede seg selv!

En av tingene vi snakket om ganske tidlig var kunnskap. Jeg har lenge hatt lyst til å videreutdanne meg og fikk raskt dyttet for å komme i gang med dette. Det har jeg god nytte av i arbeidet mitt i dag! Hva som er annerledes er nok hvordan jeg opplever problemer som dukker opp, og en del av tankesettet. Hva kan skje? Og er det helt kritisk eller vil det gå bra? Jeg har nok en roligere og mindre stresset tilnærming til forskjellige saker nå, det går igjen på trygghet.

 Hvorfor vil du eventuelt anbefale coaching til andre? Jeg mener de aller fleste vil ha godt utbytte av en runde med coaching! Fokuset er positivitet og innsikt i dine egenskaper – hvordan du kan styrke de og utvikle deg videre sett ut fra der du er nå. Sette konkrete mål og se fremover, samt få gode innspill om hvordan man kan jobbe i den retningen en ønsker. Jeg tenker at coaching er noe en har god nytte av uansett hvor man står i jobb og livet generelt for å utvikle eget potensiale.

Tusen takk for praten, Linda! Det er alltid hyggelig!

Er du også nysgjerrig på coaching? I forbindelse med den internasjonale coachinguken, donerer vi bort fire x to coachingtimer den 6. mai 2020. Er det deg eller noen du kjenner? Nøl ikke med å ta kontakt med oss!

En god mandag ønskes dere alle!

Back To Top