skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 154: Forandring fryder ikke alltid

Livet som vi kjenner det, slår sprekker. Som sprekkene i isen en vårdag i mars. Forandring fryder sier vi. Det er ikke mye fryd i det vi opplever rundt oss nå – verken fjernt eller nært. Og i mens skal vi leve i det å ikke vite, og ikke ha kontroll på annet enn det eneste vi vet at vi holder avstand og vasker hender etter alle kunstens regler.

De første hestehovene er funnet for lengst. Jeg fant mine første gåsunger i dag. Fuglene kvitrer sine vårglade sanger, og den siste snøen og isen smelter og klukker ned i nyfødte bekker. Det lukter deilig bark fra trærne som ble hugget senhøstes, og tint gjørme klistrer seg frydefullt til vårkåte joggesko.

Var det ikke av og til vi tenkte, at vi kanskje lengtet etter å stoppe opp litt. At vi ønsket at ting kunne gå litt saktere. At jaget skulle lette og at vi kunne finne igjen pusten vår et sted der på veien blant krav, kjas og forventninger?

Det kan virke som de fleste av oss er på kronisk på jakt etter å unngå både fysisk og sjelelig smerte og uro. Som om vi ikke vil vedkjenne oss livets og kjærlighetens andre side. Vi kvier oss for å dukke ned i smerten, biter tenna sammen og flykter fra oss selv både kjemisk og gjennom aktiviteter. Å flykte fra seg selv fordi du kjenner ubehag, gjør smerten på sikt til en større lidelse enn det i utgangspunktet er.

Kanskje det er på tide å se på smerten og frykten ved forandringer som en budbringer – en messenger – som en mulighet til å komme seg til et nytt bevissthetsnivå? Som en mulighet til endring og utvikling i egen bevissthet?

De som klarer seg best gjennom livets svinger, er de som orker å bære sin egen virkelighet – i både medgang og motgang. De er kompetente nok til å leve gjennom egen kraft og trenger ingen avledningsmanøver fra selve livet. Å være tilstede i alt du gjør – føler og tenker – og ikke la noen eller noe frarøve deg livet. Slik vil du få mer fred og bli mer forankret i deg selv, og vil enklere tåle å møte både fysisk og psykisk ubehag som livet byr på.  

Livet er for kort til å ikke styrke egen toleranse og aksept for livets begge sider. Når du gjør frykt til kraft – kan det utroligste skje!

Selv er jeg kronisk på jakt etter blinkskudd i naturens skattekammer, og er veldig takknemlig for at vi fortsatt har den muligheten!

Med ønske om en fredfull uke til dere alle!

Back To Top