skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr.153: Vi er alle ledere

Og i alt dette vi står i nå, lengter vi etter at det skal stoppe. At livet skal bli normalt igjen!

Død, sykdom og lidelse er den mest populære medievaren i dag. Vi stopper opp når noen forteller oss om hvordan vi skal dø eller kan dø. Kanskje tenker vi på alt vi skulle ha gjort, alt vi skulle være, alt vi skulle ha sagt, alt vi hadde planer om , alt vi drømte om.

Du vil ha mer tid til rådighet en stund nå. Vi som ikke jobber i kritiske stillinger, vil få litt bedre tid, litt roligere på jobb og i livet. Litt mer tid til refleksjon og ettertanke.

Hvorfor går du til den samme jobben hver dag? 

Hvorfor er vi på jobb? De dyktigste lederne er klar over makten de har ved å kommunisere tydelig HVORFOR – slik skapes tydelige verdier, mål og mening – som blir til eierskap, stolthet og arbeidsglede. De dyktigste lederne er de som inspirerer organisasjonen mot meningsfulle mål, og som evner å å se når det er på tide med en kursendring grunnet endringer i markedet – være seg eksternt eller internt. De dyktigste lederne er tilpasningsdyktige,  fleksible og bygger opp en kultur med selvledere. 

Når det kommer til stykket, så er vi alle ledere. Men kanskje slapp du styringen et eller annet sted på veien, uten egentlig å forstå hva eller når det skjedde? Kanskje hadde du aldri styringen, bare fulgte strømmen og det som tilfeldigvis dukket opp? Dagen du setter deg selv i lederstolen og tar styringen over eget liv, kan alt skje!  Dagen du finner ut HVORFOR du er her – hva som skal være ditt bidrag til denne verden, da du ikke lenger lar deg selv leve på tvers av egne holdninger og verdier. Dagen da du feirer at du har funnet hjem til deg selv.  

Veien hjem kan være både arbeidsom, lunefull og krevende. Du vil trenge mye selvdisiplin og treningsvillighet. For sabotørene vil stå i kø, til å begynne med.  Visste du forresten at sabotasje kommer fra det franske ordet sabot som betyr «tresko»? I Frankrike under den industrielle revolusjonen, kastet arbeiderne tresko i maskinene for å stoppe dem – i kampen om makt og rettferdig lønn.  

Vil du ha noe du ikke har, må du gjøre noe du ikke gjør!   1) Hvor står du?  (hvordan ser din ressursplattform ut; erfaring, kompetanse, evner, egenskaper, holdninger og verdier) 2)Hvor skal du? (hva har du lyst til å gjøre? Drømmer?)  og 3) Hva skal til for å komme dit? (muligheter/hindringer/handlingsplan?) 

Vi drives av å røske i tanker, emosjoner og atferd for å skape rom til utforskning av ditt eget lederskap. Med vågalt mot og ærlig kjærlighet bevisstgjør og inspirerer vi deg til å tro på deg selv og utvikle ditt lederskap.

Vi blir så takknemlige og glade når vi ser alle disse menneskene som tar seg selv på alvor og jobber målrettet med endringer i sine liv for å få det slik de lengter etter. Livet er for kort til å bare å ha det greit. Du også fortjener å ha det bra, det starter med selvrespekt og egenkjærlighet.

Så om du ikke har gjort det enda, er det på å tide å ta ditt eget liv i besittelse – og gjøre en personlig vareopptelling! Vi bistår gjerne!

Ønsker deg en uke med varme og omtanke- og husk i disse karantenetider; at du kan være så sosial du bare ønsker gjennom digitale flater!

Lysets øyeblikk 
er hvis jeg døende og halvblind 
aner ansikter, trær og hus 
for siste gang 
og ikke angrer ett sekund. 
(Harald Sverdrup)


Back To Top