skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Nr. 145: Gi Meg Roser Mens Jeg Lever!

Nr. 145: Gi meg roser mens jeg lever!

Hvorfor er det ofte sånn at når du slutter i en jobb – så kommer rosen og anerkjennelsen på løpende bånd? Tenk, om den var blitt porsjonert ut underveis mens du fortsatt var ansatt og før du søkte deg til et annet sted?

Uansett, ta med deg den anerkjennelsen og løftet du har fått når du går ut av den gamle døren og inn den nye – for neste gang du mottar noe tilsvarende – vil kanskje ikke være før i din egen begravelse?

”Nei, jeg er ikke en sånn som må ha ros for å gjøre jobben min. En jobb jeg faktisk får betalt for å gjøre! Jeg er meget selvgående sånn sett. Det holder at jeg selv ser at jeg får det til!” sier lederkandidaten foran meg, da jeg spør hva det er som motiverer ham på jobb. Jeg kan ane det han ikke sier. At bør ikke alle være slik? Vi blir jo betalt for å gjøre en jobb, så hvorfor ikke bare gjøre den?

All denne rosen, anerkjennelsen og framsnakkingen– hva skal vi med den?

Uansett hva noen skulle mene, trenger de fleste av oss ros, anerkjennelse og bekreftelser for å vite at vi gjør noe nyttig, riktig og viktig – noe som har en verdi som er større enn oss selv. Vi trenger oppmerksomhet og bli verdsatt for den vi er i det vi gjør. Og i mange tilfeller holder det faktisk at du som leder sier ”takk skal du ha! Du har gjort en meget bra jobb!» Eller når sist anerkjente du lederen din eller din medkollega? Vi har alle et ansvar for å gi hverandre feedback.

Det er så enkelt at atferd som får en positiv konsekvens, har en tendens til å gjenta seg. Slik blir enhver slik konsekvens en viktig positiv forsterker. Atferd som etterfølges av en negativ konsekvens, vil minske hyppigheten av denne atferden. For så enkelt er vi mennesker skrudd sammen – at det er normale prinsipper som ved barneoppdragelse som også gjelder i lederskap.

Vis at du bryr deg! Det holder ikke lenger med «Dersom du ikke hører noe er alt bra!» Så når tok du folk på fersken i å gjøre noe bra eller være noe bra? Si det – ekte og oppriktig når det er fortjent! Gjerne så andre hører det også – da får anerkjennelsen nemlig dobbel effekt. For har du egentlig råd til å la være?

Så start i dag;  se en annen – anerkjenn på ekte – være raus – spill god! Skap arbeidsglede og iver! God begeistret mandag til dere alle!

Back To Top