Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 117: Hva er dette stoffet «kjemi»?

Hvorfor leker noen barn bedre sammen enn andre? Hvorfor snakker vi voksne bedre med noen enn med andre? Samarbeider bedre? Respekterer mer? Aksepterer mer?

Hva er dette stoffet «kjemi» ? Det kjennes godt når det er der, og frastøtende eller likgyldig når det ikke er der? Hva er dette stoffet mellom oss mennesker som oppstår når vi opplever «kjemi»? Som et magisk tryllestøv som drysses over oss i det vi møtes – og så har vi denne unike forbindelsen? Vi snakker om god eller dårlig kjemi? Hvordan kan man måle kjemi?

Og hvor viktig er det med kjemi mellom menneskene på en arbeidsplass? Hva handler kjemi om? Kan man utvikle kjemi over tid? Ved å ta seg tid til å snakke sammen – tid til å kjenne på den følelsen? Finne en gjensidig forståelse? Hvordan oppstår kjemi? Hva bunner mangel på kjemi i? Bunner det egentlig i arroganse som egentlig stammer fra sjenanse og mindreverdighetskomplekser? Våger du å gå inn i følelsen – «Hva kan jeg gjøre for å få et bedre forhold til X?» Du kan velge å ta en prat med vedkommende? Hva skjer hvis du tålmodig lærer deg den andres historie? Jo, lenger en venter med slike samtaler, jo mer vil det etableres en avstand som det blir vanskeligere å bryte etter som tiden går.

Vi som jobber med rekruttering skal avdekke og måle mye når vi leter etter riktig kandidat. Det viktigste vi skal avdekke er om kandidaten har den kompetansen som stillingen krever – og det avdekkes gjennom kompetansebaserte intervjuer. Vi tester personlighet gjennom personlighetstester og evner gjennom evnetester. Vi kan sågar kartlegge motivasjons- og atferdstrekk.

Må vi bry oss med kjemi også? Hva er det med kjemi? Det er jo slik at vi jobber bedre sammen hvis vi liker hverandre, eller? Alt for ofte ansettes kandidater basert på kjemi og førsteinntrykk. Kjemi er en viktig ingrediens, og en bør ikke ansette folk man har dårlig kjemi med. Men kjemi må ikke brukes som filtrerering i første fase av rekrutteringen.  Det er først på slutten, når alt annet er kvalitetssikret, og en  står overfor valget mellom to – tre kandidater, at en bør la kjemi være en faktor.

Du kan kanskje se det, men ikke ta på det. Det er usynlig. Likevel så synlig. Kjemi mellom mennesker som jeg ser det handler om at vi enten tiltrekkes eller ikke tiltrekkes av hverandre;  med gjensidig respekt og interesse for hverandre,  balanse mellom å lytte, stille spørsmål og snakke – balanserte forhold hvor det er likevekt i å gi og ta, og et ønske om å ville hverandre vel – løfte hverandre, konstruktiv ærlighet- og det at man evner å gjøre hverandre til en bedre utgave av seg selv?

Kjemien er styrende for hvem vi bruker tid på. På arbeidsplassen har vi alle et ansvar for å invitere nyansatte inn i varmen. Og kjenner du ikke kjemien med en gang? Bruk litt tid da vel – alle har sin historie, og de aller fleste av oss har mer til felles enn vi noen ganger skulle tro. Og kanskje bør vi tillate hverandre å spille oss selv mer?

Hva med utfordre kjemiens magi denne uken? Hvem velger du å invitere med deg på benken? Ha en gnistrende uke!

Back To Top