skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 109: Ha en utforskende uke!

 

Hva om jeg ikke oppfyller forventningene de har til meg fort nok? sier den unge kvinnen oppriktig bekymret foran meg. Hva om de angrer på at de ansatte meg, og alt blir feil?

Det er en ung kvinne med sterk samvittighet, integritet, pågangsmot og god i selvledelse, som sitter foran meg. Men selv den sterkeste kan begynne og tvile, etter lang tid med dysfunksjonell ledelse.  Jeg forstår ikke hvorfor jeg ikke gjorde dette før, sluttet! At jeg har latt meg selv gå i dette dag ut og dag inn så lenge. Jeg hadde jo en dårlig magefølelse allerede på jobbintervjuet før jeg jeg takket ja….

Det som er viktig er at du tar tak i det nå, sier jeg! At du nå viser deg selv selvrespekt, og finner frem tilbake til den du er innerst inne. Børster av støvet og kommer deg videre. DET skal du klappe deg selv på skulderen for! Du har ikke bare deg selv og tenke på heller, du er etablert med familie og barn. Valgene du tar får konsekvenser for andre enn deg selv. Og du har jo vitterlig forsøkt å gjøre noe med situasjonen på jobb, uten at det har fungert. Tatt ting opp med ledelsen uten at de har involvert seg eller tatt deg på alvor. Du får ikke endret andre mennesker, eller lederne dine i denne sammenheng.  Du skal finne det og de som er viktig for deg, et annet sted. 

Er du klar over hvordan verdiene dine styrer deg og er din temperaturmåler?  Når noe føles bra, i flyt eller nærmeste euforisk – er det fordi du lever i pakt med det som er  viktigst for deg – om du da ikke skulle være påvirket av kjemiske stoffer.

De færreste går og funderer over eller kartlegger hva det er som er det aller viktigste i livet for seg selv. Kanskje de tenker på ungene, familien, venner. Men hva mer, hva annet må du ha i livet for at det skal være bra? Hva betyr noe for deg?

Hva som er viktig for deg, vil variere fra livsfase til livsfase. Men verdien dine, bør være fundamentet i ditt liv, din grunnmur, ditt kompass som styrer din valg og beslutninger – om det du vil og det du ikke vil. Og selv om vi noen ganger og ofte også må gjøre ikke fullt så lystbetonte ting – så  vil du vite det – når og hvorfor det vil skurre, hvorfor du blir sliten, lei deg, trist, frustrert eller sint. Du har latt noen tråkke på verdiene dine. Men når det er bevisst – vil  det gå mye lettere over.  Det blir mye lettere å navigere på rett vei igjen, og komme seg videre.

I jobbsøkerøyemed blir det også lettere å være ekte når du skal svare på spørsmål fra den som intervjuer deg. Hva er viktig for deg – og hva betyr dine verdier for akkurat deg? Frihet, for eksempel, vil kanskje være noe helt annet for deg enn for meg. Og kanskje er det ikke viktig for deg en gang. Verdiene dine skal du knuge til ditt bryst og være tro mot.  Hva skal til for at du vil trives og lykkes i stillingen? spør jeg. Svar ærlig – vær ekte – vær autentisk. Det er ekte mennesker vi er på jakt etter. Ekte mennesker med sprekker! Det vil lønne seg å gjøre opp et personlig regnskap før du går på intervju. Ei din egen historie!

Det er sikkert mange mennesker som søker på denne stillingen, fortsetter en annen. Hvor mange er det som har søkt? Det er helt uvesentlig hvem som har søkt eller hvor mange. Det som er viktig for deg, er å vite hvorfor du søkte, hva du kan bidra med, at du har forstått jobben som skal gjøre og har lyst til å gjøre den. Våg å tenke tankene! Våg å være ekte! Våg å tenke at du er bra nok! For du er bra nok, og du fortjener å ha det godt!

Fortell meg nå hva som gjør deg verdifull! Ha en utforskende uke!

 

 

 

 

 

 

Back To Top