Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 87: Ja og – nei men!

Nei, men det er jo ikke mulig! Nei, men det kan jeg ikke gjøre! Nei, men det har vi prøvd før. Nei, men vi er nok alt for få. Nei, men kvinner gjør ikke slik. Nei, men jeg er jo altfor gammel. Nei, men jeg har ikke tid til det nå. Nei, men det blir vanskelig. Nei, men det får jeg ikke til.  Nei men, jeg skulle ha gjort det for lenge siden. Nei, men det er så mye jeg må!  Nei, men går det an det da?

Selv under en brainstorming,  som skal være en kritikkløs prosess hvor det kun skal være fokus på ja, og, oppleves det at både ledere og ansatte er låst og ufrie i måten å tenke på. Nei, men… kommer fort på banen. Hva om du evnet å la ja og  råde, også på et helt vanlig møte? Hvor dine ansatte oppfordres til å komme med innspill og ideer?

Jeg tror at vi har en tendens til å altfor ofte koble på begrensningene, både for oss selv og andre.  La de uvanlige, sprø ideene få blomstre litt mer – og når du tror det er som mest sprøtt – ta den enda lenger.  Hva med å åpne for at alle idéer kan ha potensielle løsninger i seg? Det å holde alle møter i samme rom hver eneste gang, hvor folk setter seg på akkurat de samme plassene – gir lite grobunn for ideer, frihet og kreativitet. For å klare og presentere uvanlige idéer må deltakerne oppfordres til å se saken fra nye vinkler – nye perspektiver,  og det å skape rom for slik arenaer – tenk, om det over tid kan bli ditt sterkeste konkurransefortrinn? 

I en verden som stadig forandrer seg hurtig, tør du egentlig å la være?

Hva om du tenkte at det var mulig? At du kan gjøre det? At kvinner kan gjøre slik? At menn kan gjøre slik? At du ikke er for gammel eller ung? At du har tid? At det er lett eller ihvertfall gjennomførbart? At du får det til? At den riktige tiden er nå? At det kan gå an? 

Hva da? Hvordan ville du hatt det? Hvordan  hadde din verden sett ut? Bortenfor problemet, finnes alltid en løsning, og kanskje får dere underveis en litt bredere forståelse for temaet, situasjonen eller rundt det som sitter fast.  Så hva med å begynne og heie litt mer på hverandres ideer? Ta de videre, utforsk, lek, bli frie og åpne uten den produksjonsblokkerende kritikeren tilstede hele tiden?

Så vær ikke så redd for å koble hjernen med resten av kroppen for så å la hjernene storme litt oftere sammen – fri fra det konvensjonelle, tradisjonelle, firkantede, kjedelige!

Så herj litt med sannheten i dag da dere – med ønske om en skapende, utforskende uke!

 

Alt kommer…til den som lar fuglene fly fritt omkring. Og som ikke har hodet fullt av bur! (Tor Åge Bringsværd)

 

 

 

 

 

Back To Top