skip to Main Content

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

ACC

Associate Certified Coach (ACC) er en internasjonal coachsertifisering, og det første sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå ACC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

Nr. 83: Energityv eller energigiver?

«Åhhh, jeg er så sliten,» svarer hun. Hun blir spurt hvordan det går.  Det er en menneskerett å være sliten.  «Jeg ser deg aldri mer, « sier en annen.  Det er lov å si i fra. Det er de som ofte holder andre utenfor.  De som hele tiden har noe stygt å si om andre eller alltid skylder på andre om noe går galt.  Det hender det er andres skyld.  Men når det gjentas hver gang.  Stønner og akking over andre. Edder og galle over alt og alle.  Alltid. De  som skal dra deg ned hvis du kommer med en entusiastisk tanke eller ide – eller du fryder deg over noe du så, noen du snakket med – noe du erfarte – De som alltid skal si «Det var ikke så bra! » Det er ikke så lurt!» «Jeg ville ikke ha gjort det» «Er du sikker på at du klarer det?» «Har du tenkt på at det kan gå galt?» «Vi har gjort det før .»  

Eller overgå deg? Jeg har møtt de på jobben, på intervju,  på skolen,  i nærmeste omkrets, i slekta. De er der overalt. Jeg tror ikke alle gjør det med vilje. Jeg tror de er bevisstløse. Jeg tror bare at de ikke har reflektert over hva det er de gjør med omgivelsene. Med energinivået. De suger energien ut av deg – om de er klar over det selv eller ikke. Og ofte er det ikke sikkert du er klar over hva de faktisk gjør selv en gang, men du føler deg kanskje tappet, forvirret og tom bare av å være i nærheten av dette mennesket?

Har du mange slike energityver i livet ditt, uten å gjøre noe med det, kan livet bli ganske så trist og det blir strevsomt å holde humør og energinivå oppe sammen med og blant slike mennesker. Der alt skal handle om denne ene personen.  

Vi mennesker har både indre og ytre sabotører. Hvis du kjenner deg igjen i dette jeg tegner ovenfor, er det kanskje på tide å identifisere disse sabotørene dine.  Det er nemlig ikke mulig å kjempe mot en usynlig fiende.  Ved å identifisere og forstå hva som skjer, vil det være mulig å legge strategier som gjør at du kan gi slipp. 

Det er opp til deg å sette grenser i forhold til hvordan du ønsker å omgås med din familie, dine venner og kollegaer. Du bestemmer selv hvem du ønsker å ha med i din båt og hvor mye tid du ønsker å bruke på disse.  Det er fornuftig å sette grenser i forhold til tid og bruk av energi.  Ta avstand fra baksnakking, overdreven klaging og syting. Glem aldri at du har et valg – og muligheten til å ta bevisste valg! Jeg håper du velger de som vil deg vel. 

En levende uke ønskes dere alle – og i disse valgtider;  ta bevisste valg!

 

 

Back To Top