Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 82: Det er bare en regel man skal følge for å bli god til å kommunisere: Lær å lytte!


 

Eg trur at eit menneske ikkje bare har eitt ansikt, det har mange, eit menneske er fullt av ansikt, og ofte får du høre at du er ein falsk person, du viser ikkje ditt sanne ansikt, men det trur eg er feil, eit menneske har ein drøss ansikt, og ein er heller ikkje den same gjennom heile livet, ustanselig forandrar eit ansikt seg og blir til noko nytt.(Frode Grytten)

 

Når sist ga du noen på jobb din fulle oppmerksomhet ved å lytte? Når sist ga du avkall på egne tanker, fordommer og erfaringer – og bare lot kollegaen, den du ledet eller bare snakket med – få snakke fritt? Mens du lyttet  med hele deg?  Når brukte du ørene istedet for å forberede deg selv på det du skulle si bare den foran deg var ferdig?   

Når dette gjensidige ønsket om å ville hverandre vel  oppstår – ikke gjennom å dømme, eller trekke frem historier fra eget hodet eller komme med råd – kan magiske ting skje. Det å sitte helt, helt stille og bare aktivt lytte til det som blir sagt, legge merke til ansiktsuttrykk, tonefall, kroppspråk og energi. Det å våge å sitte i egen stillhet, intuitivt og årvåkent høre på og følge med på det som blir sagt – kan gjøre at både du og den du snakker med – blir til noe nytt. Tenk, hvilken styrke og muligheter som ligger i dette?  

Hva ville skje med oss, hvis vi var flinkere til å lytte til hverandre – istedet for å haste videre, slukke branner og overse innerste tanker, følelser og lengsler? 

I hver og en av oss bor det uante muligheter, krefter og ubrukte ressurser. Det ligger en stor kraft i det å bli sett og hørt – uten å bli fordømt eller avfeid. Den følelsen du har gitt den andre, ved å aktivt lytte – har en en usedvanlig kraft i seg.  Gjennom sympati, tillit, forpliktelse, mot, lidenskap, empowerment, troverdighet – har du faktisk makten til å forandre noens ansikt slik at både du og de blir til noe nytt hver eneste dag. 

For når tror du din kjæreste, din kollega, leder eller hvem som helst føler seg mest vel og mest sett? Når han/hun blir snakket til i 10 minutter eller lyttet til i 3?

Helt fra vi er små, blir vi oppdratt mer til å snakke enn til å lytte. Både på skole og jobb, er det større fokus på det å levere og presentere – enn det å være en god lytter. På skolen gis det egen karakter for muntlig – kanskje vi burde innføre en egen karakter i lytting også? Hva slags lytter du er, har nemlig stor innvirkning på hva slags relasjoner du har og får. Det å lytte er ofte en undervurdert og underutviklet egenskap. Å trene på å lytte, blir som en mental utholdenhetstrening. Det blir å sette alle kommentarer, meninger, holdninger, assosisjoner på pause inni i hodet – og heller bruke intuisjon og stille åpne, effektfulle spørsmål. Kunsten å lytte til det bakenforliggende – er viktig for suksess i livet og på jobb. 

Så tar du det som dagens utfordring? Lytt litt annerledes til noen i dag da vel – og se hva som skjer?  Det handler om å være dønn til stedet for den som har noe han/hun vil snakke om. 

 

En lyttende, magisk høstdag ønskes dere alle!

 

 

 

Lytt

Når jeg ber deg lytte til meg
og du begynner å gi meg råd,
har du ikke gjort det jeg bad deg om.

Når jeg ber deg lytte til meg
og du begynner å fortelle meg
at jeg ikke burde føle slik jeg gjør,
tramper du på mine følelser.

Når jeg ber deg lytte til meg
og du mener du må gjøre noe
for å løse problemene mine,
har du sveket meg
– så rart det enn kan høres ut! 

LYTT! Alt jeg forventer er at du lytter!
Ikke prater eller gjør – bare hør på meg!
Jeg kan klare meg selv, jeg er ikke hjelpesløs.
– Kanskje motløs og i ubalanse,
men ikke hjelpesløs.

Når du gjør noe for meg som jeg kan og trenger
å gjøre selv.
Så bidrar du til min redsel og min svakhet.
Men når du aksepterer som et faktum;
at jeg føler slik jeg gjør, uansett hvor irrasjonelt
det kan være,
først da kan jeg slutte å forsøke å overbevise deg
– og begynne å jobbe med å forstå hva som
ligger bak mine irrasjonelle følelser.
Når det er klart, er svaret også der og jeg trenger
ingen råd.
Irrasjonelle følelser blir forståelige når vi forstår
hva som ligger bak dem.

Så vær så snill og LYTT – bare hør på meg.
Om du vil snakke, vent en stund – på din tur,
så vil jeg lytte til deg…

-Ukjent forfatter

Back To Top