skip to Main Content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 69: Om å være og å gjøre

Selvfølelse og selvtillit er to begrep som ofte blir brukt feilaktig om hverandre. Jeg pleier å si at selvfølelsen kommer innenfra – den du kjenner at du ER innerst i ryggraden – verdien din -mens selvtillit er det som oppstår når en ytre påvirkning skapes i kraft av å mestre noe, prestere noe  – gjøre noe. 

Hva skjer med et barn som bare roses for det det gjør? Hva skjer med et barn som bare roses for det det er? Hva skjer med et barns selvfølelse som bli mobbet, trakassert eller misbrukt i oppveksten? Hva skjer med barn som bare blir premiert og sett når de presterer noe bra? Vinner? Og hva skjer med oss inn i voksenlivet?

Det går fint an å ha høy selvtillit, og en ganske så dårlig selvfølelse. Og motsatt!  Ofte møter jeg mennesker som gjennom livet har matet selvtilliten, for å kompensere for dårlig selvfølelse. De presterer igjen og igjen – og anses ofte som dyktige i det de gjør, men likevel opplever de selv en sterk uro og mismatch – som om de går rundt og er redde for å bli gjennomskuet. Som om de lider av  «Jeg er jo ikke så bra, som de sier at jeg er»- viruset. De som alltid har et men, og som kanskje ikke takker for komplimentene, men som alltid gjerne vil ha noe negativt å legge til. Når disse menneskene får i oppgave å anerkjenne seg selv gjennom å måtte si noe de ER, vil de ofte trenge litt starthjelp. Det er da godt å vite at hjernen kan endre spor. Det finnes ingen quick-fix, men ved å observere, erkjenne, akseptere- kan vi trene på å «let go»- og erstatte de destruktive egenskapene ved selvfølelsen med mer konstruktive. 

 Omvendt kan man på grunn av god selvfølelse være klar over sine svakheter, som igjen kan gi utslag i dårlig selvtillit.

I vår kultur kan vi bli så desperate etter å få vår belønning for det vi gjør, at vi «glemmer» og overser verdien av det å være.  Det å verdsette et menneske for det han eller hun er, er å gi dem betingelsesløs aksept og verdi som person.  

Må du gjøre noe for å være noe? Hva skjer når du da mister jobben? Uforskyldt? Dømt til arbeidsledighet? Eller du blir syk, og kan ikke gjøre noe? Du MÅ ta det med ro? Hva skjer når de store traumene skjer i livene? Hvem vil klare seg best? Den med høy selvtillit eller høy selvfølelse?  Eller kanskje den med akkurat passe selvtillit og god selvfølelse? Vi har alle et iboende behov for å vokse og utvikle oss, men det finnes nemlig ikke noe system som sier at en elefant er bedre enn et tre. 

Mai-måned er tiden for eksamener, tentamener  – de store prøvene. Da er det viktig, kjære ungdom og pårørende,  å huske på at disse prøvene er til for å teste hva du KAN, ikke hva du ER! Glem aldri det!

Som jeg sier det til mine ungdommer; Det viktigste er ikke hva du får i karakter – det viktigste er at du HAR karakter og gjør ditt beste! 

Med ønske om lykke og hell til dere alle –  med alle prøvelser som måtte komme  i  mai! 

 

Dustens selvfølelse

kryper langs fortauskanten

Lurer på når det blir trygt

å krype tilbake?

Sulten og tørst,

lengter han etter å drikke

lykke med sugerør…

(@bokstavslipp) 

 

 

 

 

 

Kilde: Akillevs syndromet, Petruska Clarkson

 

 

 

Back To Top