Skip to content
professional-certified-coach-pcc

PCC

Professional Certified Coach (PCC) er en internasjonal coachsertifisering og er det andre sertifiseringsnivået i den internasjonale coachorganisasjonen ICF. For å oppnå PCC må du være akkreditert gjennom en ICF godkjent skole, som Co-Active Training Institute (CTI), og bestå etikk-eksamen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

PCC innbærer mer enn 125 undervisning/trening sammen med erfarne trenere, samt minst 500 timer med egne klienter.  PCC fornyes hvert tredje år.

 

ICF_Member

ICF

ICF International er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher. Som medlem er vi  en del av et internasjonalt nettverk som representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet. ICF Globalt eier ICFs premium merkevare (brand) og står for de veldefinerte og respekterte kjernekompetanser, etiske retningslinjer, sertifiseringsprosesser og akkrediterte coachingutdannelser.

Vi er også medlem i ICF Norge, og er en del av det profesjonelle coaching-nettverket i Norge. Sammen er vi sterkere og vi løfter coaching som profesjon. ICF Norge er godt representert i arbeidet for utvikling av et norsk standard for coaching.

ORSC Trained _Badge

ORCS

ORSC™ står for organisasjons- og relasjonssystemcoaching.

Å mestre eller skape gode relasjoner kan være svært krevende. For å klare dette trenger vi et språk for å sette ord på og bevisstgjøre det som skjer mellom individene i en relasjon eller organisasjon. ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) gir oss et slikt språk gjennom sine mange verktøy og modeller.  Denne tilnærmingen skaper bærekraftige og motstandsdyktige lag, organisasjoner og familier.

DNV GL

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer  relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Dette innebærer at vi legger vår stolthet i å vedlikeholde og holder oss oppdatert innenfor faget, slik at vi til enhver tid kan bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat. 

 

CPCC

Sertifiseringen, CPCC, betegnes som gullstandarden innen coaching. Co-Active Training Institute har eksistert i mer enn 25 år, og er i dag en av verdens ledende på utdanning av coacher. Co-Active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressursterke og hele.

Nr. 65: På tide å gjøre møterommene hellige?

 

Jeg deltok for litt siden på et spennende frokostmøte på BI. Her hadde jeg gleden av å høre ass. professor Donatella De Paoli – institutt for ledelse & Organisasjon, foredra om Ledelse har noe å lære av teateret? Selv er jeg svært glad i teateret som formidlingsplass, møteplass, læring- og utviklingsplass og underholdning – og det er lett å svare ja på dette av flere grunner.

I følge Donatellas undersøkelser går det generelt  seks timer tapt arbeidstid i uken grunnet avbrytelser og to timer tapt på å behandle unyttige mail. En leder får i snitt 300 mail per dag og en ansatt ca 70 mail. Tenk, hvilken produktivitet og kreativitet vi ville hatt, om vi ikke hadde dette omfattende tapet av fokus og effektivitet? I tillegg til dette overstrømmes vi av informasjon i dette ”digitale eksperimentet” vi alle lever i.

For første gang opplever også barn helt ned i 7-8 års alderen å være jaget og bli utbrent. 99% av alle har en smarttelefon. Denne er klistret til de fleste av oss som et smykke – og vi føler oss svært nakne om den ikke er med. Amerikansk barn og ungdom bruker ni timer om dagen på multimedia – det er vel ingen grunn til å tro at det ikke er noenlunde likt i Norge. Det er naivt å tro at denne utviklingen ikke gjør noe med barnas hjerner og formingen av deres personlighet. (ref hjerneforsker Susan Greenfield, Universitet i Oxford). Antageligvis gjør det noe med oss voksne også!

Opplever du som leder en ekte fysisk og mental tilstedeværelse på møtene du avholder? Opplever du at dine ansatte er engasjerte – at de bidrar og kommer med nye ideer til utvikling- innovasjon? Kjenner du dine ansatte godt nok? Lar du de komme inn på møterommene MED sine smarttelefoner og mac´er? Eller har dere innført noen regler rundt det?

”I teateret er scenen et hellig rom,” sier Tom Remlov, Riksteaterets sjef.  Her gjør mobilen rommet urent. Ergo, digitale medier er ikke tillatt på scenen av noen. De har helt klare kjøreregler. Dette innebærer at de som bryter reglene, blir straffet med en bot. I pausene har selvsagt de som jobber på teateret fri tilgang til digitale medier for inspirasjon, avkobling og kommunikasjon. Men ikke i arbeidstiden på scenen, hvor de skal skape, være kreative, samarbeide, samspille og utvikle – være 100% til stede i sine arbeidsoppgaver. Tom Remlov sier videre at det er ”viktig å lukke det kunstneriske rommet, slik at det kollektivet uttrykket blir best!” Det blir intimt og folk blir følelsessmessig til stedet uten unødvendig støy.

I dette digitale eksperimentet vi lever i, bør også arbeidslivet, definere sine hellige møteplasser.  Definer noen hellige oppgaver og møterom. Innfør regler og symboler for handling for å bevare helligheten – i rom som dette kan det utroligste skje! Det skjer noe med oss, når vi skrur av det digitale og skrur på oss selv! Dette gjelder nok stort sett i mange norske hjem også. La oss se hverandre i øynene igjen og følge med på det som skjer. La oss ta tilbake samtalene og dialogene, la oss spille oss selv helt ut – og se vi får enda tettere nettverk, bedre relasjoner, bedre kommunikasjon, bedre samarbeid, smartere løsninger og høyere produktivitet.

Med ønske om at dere alle, inkludert meg selv, ser litt mer opp denne uka – ha en fin uke!

 

 

 

Back To Top